Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 10%. Fondi selle aasta arvestuslik üheksa kuu brutodividendi suhe septembri lõpu börsihinda on 3,5% (30.09.2022: 3,7%).

EfTEN Real Estate Fund teenis septembris 2,54 miljonit eurot puhas-üüritulu, mis on 74 000 eurot rohkem kui augustis. Fondi üüritulu vähenes 6000 euro võrra 2,544 miljoni euroni peamiselt kaubanduskeskuste käibeüüride vähenemisest. Üüritulu vähenemist kompenseerisid septembris tavapärasest madalamad haldus- ja turustuskulud.

Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli septembri lõpus 5,83% (augustis 5,68%). Kõiki fondi laene teenindatakse endiselt tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenu- ja intressimaksed.

Tänavuse aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 22,77 miljonit eurot (2022: 10,0 miljonit eurot) ning EBITDA-d 19,7 miljonit eurot (2022: 8,8 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud EBITDA sisaldab Like-for-Like põhimõttel arvutatud EBITDA-d summas 9,1 miljonit eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 3,1%) ning EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute EBITDA-d kogusummas 10,6 miljonit eurot (kasv võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS eelmise aasta näitajatega on 3,2%).

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.09.2023 seisuga 20,7563 eurot ja EPRA NRV 21,4413 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas septembris tavapäraselt 0,7%.

Oktoobri alguses paigaldati nurgakivi Tartu lähedal Raadil fondi kolmandale vanadekodu investeeringule. Tegu on fondi teise algusest peale spetsiaalselt vanadekoduks arendatava hoonega, mis valmib 2024.a suveks. Hoonesse on planeeritud 120 elukohta ning seda hakkab opereerima Südamekodud AS, kes opereerib ka fondi kahte senist vanadekodu Pirital ja Valklas.

Alates 2023. aasta algusest on EfTEN Real Estate Fundi aktsia langenud ligi 3,6% ning maksab 18,8 eurot.