Investeering võimaldab ettevõtetel teha varasemast oluliselt laiapõhjalisemat koostööd Elcogeni kütuseelemendi- (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogia kasutamisel laevade ajamisüsteemide ning statsionaarse energiatootmise lahendustes. Samuti võimaldab investeering Elcogeni uue 360MW tootmisvõimsusega tehase ehitamist, et rahuldada järjest kasvavat nõudlust heitevaba energiat ja rohevesinikku tootvate kütuseelementide järele.

HD Hyundai Grupi jaoks on tegemist strateegilise investeeringuga, mis võimaldab ettevõttel edasi liikuda käesoleva aasta alguses vastu võetud „Ocean Transformation“ visiooniga. Visiooni üheks osaks on „Ocean Mobility“, mida arendab KSOE eesmärgiga ehitada uue põlvkonna keskkonnasõbralike laevu.

HD Hyundai eelistab Elcogeni kütuseelemente, sest:

• nende abil saab elektrienergiat toota mitmetest erinevatest kütustest (nt vesinik, maagaas, ammoniaak, biokütus);

• need on sobilikud laevaajamite ning koostootmisjaamade puhul, sest need on väga energiatõhusad ning ära kasutada saab kõrgete temperatuuride käigus tekkivat jääksoojust (600~1000°C);

• neid peetakse turu kõige tõhusamateks kütuseelementideks.

Chris Nash, Elcogeni nõukogu esimees: „Oleme rõõmsad, et saame HD Hyundaid tervitada nüüdsest kui oma koostööpartnereid ning aktsionäre. Maailma juhtiva tööstusinnovatsiooni- ning laevaehitusettevõtte investeering Elcogeni on kindel märk usaldusest meie tehnoloogia vastu.“

Enn Õunpuu, Elcogeni tegevjuht: „Rasketööstuse, sh merevoenduse heitevabaks muutumisele avaldatakse suurt survet. Oleme rõõmsad, et HD Hyundaist saab meie strateegiline partner, kes investeerib Elcogeni otse ning tunnustab seeläbi meie tehnoloogia võtmerolli maailma heitevabaks muutmisel.“

Kisun Chung, HD Hyundai/KSOE President ja CEO: „Oleme veendunud, et nii meie investeering kui strateegiline koostöö on kindlaks nurgakiviks jätkusuutlikumate energialahenduste väljatöötamisel ning HD Hyundai visiooni teostamisel, mis hõlmab endas järgmise põlvkonna puhta energia tehnoloogiate arendamist ja tulevaste põhiliste energiaallikate, sealhulgas vesiniku väärtusahela võimekuse laiendamist.“

Elcogen on 2001. aastal Enn Õunpuu poolt asutatud vesinikutehnoloogia ettevõte, mis arendab ja toodab maailma tõhusaimat kütuseelemendi- (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogiat, mida kasutatakse olme-, äri- ja tööstusrakendustes. Hetkel varustab Elcogen enam kui 60 üle maailma paiknevat äriklienti. Elcogeni eesmärk on saada maailma juhtivaks kütuseelemendi (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogia tootjaks. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas.

Elcogeni kütuseelemendi tehnoloogia võimaldab toota laialdaselt ja tõhusalt heitevaba energiat ning rohelist vesinikku. Elcogeni tehnoloogiat rakendades saavad tema partnerid pakkuda energia- ja energiasalvestuse lahendusi massiturule, täita nullheitmete saavutamisega seotud eesmärke ja arendada vesinikumajandust. Ettevõte sai hiljuti Euroopa ettevõtluskonkursil Aasta uuendaja 2020 tiitli.