Peamiselt mindi vastuollu soodushinna reeglitega, kuid esines ka muid eksitavaid kauplemisvõtteid. Amet juhtis e-kauplejate tähelepanu rikkumistele ja selgitas reegleid sooduskampaaniate läbiviimisel.

Monitooritud e-poodidest pidanuks 22 kauplejat näitama allahindlust viimase 30 päeva madalaimast hinnast, ülejäänud kas ei osalenud e-smaspäeval või ei langenud nende sooduskampaania regulatsiooni alla (tehti seotud pakkumisi). Neist 22 e-kauplejast 14 ei järginud soodustuse näitamise reegleid.

Rikkumised jagunesid laias laastus kolmeks: soodushinda arvutati valest hinnast, e-smaspäeva kampaania kestis pikemalt kui üks päev või teavitati soodustusest kogu kaubale, kuigi tegelikkuses teatud kaupadele soodushinnad siiski ei kehtinud.

„Tuletame kauplejatele meelde, et soodushind tuleb arvutada 30 päeva madalaimast hinnast, seega tuleb varasema hinna arvutamisel võtta arvesse ka 30 päeva jooksul kehtinud soodushinnad. Samuti on e-smaspäeva puhul teada, et tegemist on kampaaniaga, mis kestab ühe päeva, seega kui e-smaspäeva kampaania nimetuse all müüakse kaupu mitme päeva jooksul, saab seda pidada eksitavaks kauplemisvõtteks. Veel juhime tähelepanu, et kampaania tingimused peavad vastama tegelikkusele: kui on teavitatud soodustusest kogu kaubale -x% ulatuses ja soodustus teatud kaupadele siiski ei kehti, on samuti tegemist tarbija eksitamisega,“ kommenteeris TTJA ettevõtluse osakonna jurist-valdkonnajuht Hellika Teder.

„Kui soodustust pakutakse kogu kaubast, siis tuleb nende kaupade puhul, millele on tehtud viimase 30 päeva jooksul allahindlust, arvestada uus soodustus eelmise allahindluse hinnast,“ lisas ta.