Tootmistulemust mõjutas ettevõtte sõnul enim 54,6% kasv tuuleenergia toodangu mahus 72,5 GWh tasemele, mida toetas uute ehituses olevate ja käesoleval aastal valminud tuuleparkide toodangu maht 14,7 GWh (ca 57% tuuleenergia toodangu mahu kasvust). Tuuleenergia tootmist toetasid septembris ka mullusest paremad tuuleolud Eestis, kus keskmine tuulekiirus Enefit Greeni tuuleparkides ulatus 6,0 m/s võrrelduna 5,0 m/s eelmisel aastal. Leedu tuuleparkides oli tuulekiirus mullusega võrreldes samal 5,6 m/s tasemel.

Oluline oli septembri elektritoodangu mahu kasv võrreldes eelmise aastaga ka koostootmise (+127%) ja päikeseenergia (+153%) segmentides. Koostootmise valdkonnas oli peamiseks kasvuteguriks madal võrdlusbaas, mis tulenes Iru elektrijaama mullu septembris aset leidnud pikemast rikkelisest tootmisseisakust. Päikeseenergia segmendis andsid enamuse kasvust uued sellel aastal tootmist alustanud päikesepargid.

Kolmandas kvartalis kasvas toodang üle kolmandiku

Kolmanda kvartali kokkuvõttes kasvas elektritoodang 37,0% võrra 259,1 GWh tasemele. Toodangu mahu kasvu mõjutas enim tuuleenergia toodangu kasv (+31,3% võrreldes eelmise aastaga), järgnesid päikeseenergia ja koostootmise segmendid. Sarnaselt eelmise kvartaliga andsid elektritoodangusse tugeva 53 GWh kogupanuse uued ehituses olevad ja kasutusele võetud tuule- ja päikesepargid (vastavalt +38,1 ja +14,9 GWh).

Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku kommentaar: „Lõppenud kvartalis oli meil tõsiseid väljakutseid tuuleparkide töökindlusega ja seda eriti Leedus. Mitmes Eesti tuulepargis viisime läbi suured tuulikulabade hooldustööd ning vahetasime kahes tuulepargis käigukaste. Leedus Šilute tuulepargis tuli kõrvaldada oluline alajaama rike ja vahetada Mockiai tuulepargis plaaniliselt tuuliku pealaager. Hooldustööd olid selles kvartalis väga mahukad, kuid tõestasid, et meie tootmismeeskond koos partneritega suudab kiirelt ja tõhusalt lahendada mitmed samal ajal tekkivad töökindluse väljakutsed.“

Soojusenergia toodang oli septembris mullusega võrreldes üle kahe korra kõrgem 47 GWh tasemel, mille põhjuseks sarnaselt elektritoodanguga madal mullune võrdlusbaas. Kolmanda kvartali kokkuvõttes kujunes soojusenergia toodangu aastakasvuks 36,9% ja tootmismahuks 114,8 GWh.

Pelletitoodang kahanes septembris aastataguse perioodiga võrreldes 17,5% võrra 8,8 tuhande tonnini ning kolmanda kvartali kokkuvõttes 2,2% võrra 38,3 tuhande tonnini.