„Ameerika Ühendriikide justiitsminister Merrick Garland tänas Eestit kui üht parimat välispartnerit USA justiitssüsteemile. Ta tõi välja, et oleme teinud USA-le olulisi jõupingutusi nii rahapesujuhtumite uurimistes kui ka kübervaldkonnas,“ ütles Eesti justiitsminister Kalle Laanet pärast kohtumist USA ametivennaga Washingtonis.

Riigi peaprokurör Andres Parmase sõnul on tegemist ühe suurima trahvisummaga, mida Ameerika Ühendriigid teiste riikidega jaganud on. „See ei ole esimene kord kui Ameerika Ühendriigid Eestiga selliselt vara jagavad, küll aga on seekord jutt pretsedenditult suurest summast. Oluline on silmas pidada, et trahviraha jagamine on Ameerika Ühendriikide õigus, mitte kohustus. Niivõrd suure summa jagamise otsus kinnitab, kuivõrd kaalukas oli Eesti õiguskaitseasutuste roll Danske trahvimiseni viinud menetlustes. Eestis saab kohus äriühingut süüdimõistmisel karistada üksnes kuni 16 miljonit euro suuruse rahalise karistusega. Seetõttu oleme läbirääkimiste tulemusega igati rahul, sest meiega jagatav raha ületab maksimaalset võimalikku Eestis mõistetavat karistust üle kolme korra.“

„Raha eraldamise otsuseni viinud protsess on võtnud aega, sest Ameerika Ühendriigid on soovinud aru saada, kuidas jagatav trahviraha aitaks valgekraelise kuritegevuse vastast võitlust ja kriminaaltulu konfiskeerimise alast võimekust Eestis parandada,“ lisas Parmas.

Andres Parmas tänab eelmise aasta lõpust Eesti nimel läbirääkimisi pidanud kolleege. „Riigiprokurör Maria Entsik, riigiprokurör Alar Lehesmets ning justiitsküsimuste nõunik Indrek Tibar tegid järjepidevat tööd, mille tulemusel otsustas Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium Eestiga jagada Danske Bankile rahapesu tõkestamise reeglite mittetäitmise tõttu määratud trahvisummat, millest Eesti saab 50 miljonit dollarit,“ ütles riigi peaprokurör.

USA justiitsministri kinnitusel on põhimõtteline otsus trahviraha Eestiga jagamiseks tehtud. Praegu tegelevad USA võimud tehniliste küsimustega – sellised otsused tuleb kinnitada teiste seas USA välisministeeriumil, mõnel juhul ka kongressil.

Möödunud aasta detsembris tunnistas Danske Bank end kokkuleppel USA justiitsministeeriumi ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku ligi 2 miljardit dollarit trahvi. Eesti prokurörid aitasid rahvusvahelise justiitskoostöö käigus mitme aasta jooksul kaasa rikkumiste menetlemisele, et Danske pank saaks nii Taanis kui ka USAs rahapesu eest vastutusele võetud. Raske kuritegevuse vastast koostööd USA-ga jätkab Eesti ka tulevikus.