Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördunud tarbijad on teinud tellimusi veebilehe https://www.deluxewine.ee kaudu. Pöördumiste kohaselt ei saada kaupleja kaupa õigel ajal ja viivitab raha tagastamisega. Ettevõtja ei ole avaldanud oma veebilehel infot, et tellimuste täitmisega oleks probleeme ja jätkab veebilehe kaudu toodete müümist.

TTJA alustas kaupleja suhtes, kes tegutseb erinevate juriidiliste isikute (Deluxewine OÜ, Gourmet Wine OÜ, Deluxehome OÜ) kaudu, menetlust augustikuus. Kaupleja on kantud ka tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittejärginud kauplejate nimekirja (nn must nimekiri). Kaupleja pole tarbijavaidluste komisjoni menetluste raames andnud ametile vastuseid ega näidanud üles initsiatiivi kaebuste lahendamisel.

Kauplejaga probleemi tekkimisel tuleb tarbijal esmalt pöörduda kaupleja poole. Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tagama piisava klienditeeninduse ja vastama tarbija kaebusele 15 päeva jooksul. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis on tarbijal õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.

Kui kaupa ei ole tarnitud tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul, peaks tarbija esmalt nõudma kauplejalt kauba kättetoimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada.

Amet soovitab tarbijatel teadvustada kauplejaga tekkinud probleeme ja kaaluda kõiki riske enne veebilehelt https://www.deluxewine.ee tellimuse tegemist.