Millist probleemi lahendate?

Ettevõte KIUD lahendab kahte suurt jäätmetega seotud probleemi, mis saab lähiaastatel olema Euroopa Liidu ringmajandusstrateegia põhifookuseks.

Esiteks vajavad madala kvaliteediga ja segakiududest tekstiilijäätmed paremat lahendust kui prügimägedele ladustamine. Teiseks on vaja loodussõbralikumaid alternatiive pakkematerjalidele. Meie ühendame oma lahenduses need kaks probleemi ja pakume tekstiilijäätmetest valmistatud vastupidavat ja oluliselt väiksema keskkonnamõjuga pakendimaterjali võrreldes traditsiooniliste pakenditega (pappkarbid, kilekotid).

KIUD materjali eelis on see, et see on valmisatud teisest toormest (tekstiilitööstuse ja tarbimisjärgsetest jääkidest), tootmisprotsess on mehaaniline ning oluliselt väiksema energiakuluga. Tootmises ei kasutata vett ega lisata kemikaale. Kokkuvõttes on meie protsess 50% väiksema CO2 jalajäljega võrreldes pappkarpide tootmisega.

Kust saate toormaterjali?

Esimeste tootmispartiide jaoks oleme kasutanud Eesti tekstiilitööstuse tootmisjääke, millest 40-50% läheb täna prügilasse. Ilmestamaks kui palju on tekstiilitööstus jääke, siis ainüksi meie Eesti tootmispartneri aastasest jäägikogusest saaksime toota 500 000 karpi. Kogu Eesti tekstiilitööstuse jäätmetest, mida tekib aastas 1752 tonni (Dima raport) võiksime toota 7 miljonit pakendit.

Meie pikem visioon on kasutada toormaterjalina lisaks tööstusjääkidele ka võimalikult suures mahus tarbijajärgseid segakiududest jääke.

Kus toodate?

Täna toodame Eestis. Aga kuna Eestis puudub tarbijajärgsete tekstiilide ümbertöötlemise võimekus siis liigume uusi materjalikatseid tehes tootmispartnerite juurde Leedus ja Poolas.

Esimesed katsed on näidanud häid tulemusi, mis avab võimaluse lähiajal neis riikides tootma hakata. Soovime panustada ka Eesti tarbijajärgsete tekstiilijääkide ümbertöötlemise võimekuse suurendamisse. See tähendab, jäätmevoo väljavedu lähimate ümbertöötlejate juurde Leetu või Soome või siis suuremahulisi investeeringuid kohapealseks sorteerimiseks ja esmaseks käitluseks. Meie ettevõte pakub lahendust juba sorteeritud ja purustatud jäätmetele. Ehk teisisõnu meie tugevus peitub materjali- ja tootearenduses.

Kui suured ambitsioonid teil on?

Täna on meie peamised kliendid Eestis. Meil on edasimüüja Rootsis ning värskelt esindatus ka Saksamaal ja USAs.
Meie ambitsioonid on jõuda vähemalt 10-sse riiki Euroopas ja USA-s.
Soovime saada oluliseks premium-klassi pakendite lahenduste pakkujaks ja hakata tulevikus oma tootmistehnoloogiat litsentseerima.

Ja jõuamegi tagasi meie missiooni juurde, milleks on tekstiiliprügi toorainena kasutamine majanduslikult jätkusuutlikes pika elueaga toodetes.

Täna oleme turul pakenditega aga meil on ideid ja potentsiaali enamaks.