Mida Glassity pakub?

Glassity arendab kasutajaliidest, mis automatiseerib kohandatud mudelite abil pilvehaldust ja tõhustab selle poolt toetatavaid ettevõte ärilisi protsesse. Tunnetatavaks väärtuseks on ettevõte äriprotsesside kvaliteetsem ja tõhusam elluviimine, ajaline kokkuhoid ja selle lõpptulemusena ettevõte kulude vähendamine. Meie pre-lansseeritud funktsioon vähendab automaatselt ja mitte-intrusiivselt (ei vaja ligipääsu serverile) pilveandmetöötluse kulusid 50%.

Arenduses olev toode - ettevõte pilvetaristule kohandatud tehisintellekti mudel - on treenitud genereerima lahendusi, mis käsitlevad konkreetset pilveinfrastruktuuri. See on võimeline andma kasutaja päringule koheseid vastuseid ja soovitusi, koostama raporteid ja prognoose, määratlema teenuseid ja siduma neid kulukeskustega, ära tundma anomaaliaid ning nende põhjuseid. Me loome uuenduslikku automatiseeritud keskkonda, kus kasutaja saab suurte keelemudelite (LLM) kaudu suhelda pilvega saades vastuseid nii tekstina, failidena kui ka 3D visualiseerimisena.

Suur osa meie tööst on pühendatud kasutajauuringule, et arendatav keskkond oleks võimalikult kasutajasõbralik ja intuitiivne. See lahendus teeb keerulise pilvearhitektuuri selgeks justkui läbipaistev klaas. Suurimat kasu saavad sellest pilvehalduse ja -arendamisega seotud tooteomanikud, projektijuhid ja tehnilised juhid, kellel muidu puudub põhjalik ülevaade pilvest.

Kes on Glassity kliendid?

Glassity klientideks on mahuka pilvekasutusega ettevõtted sõltumata regioonist või tegevusalast. Hetkel me pakume teenust vaid Amazon Web Services platvormi kasutajatele, kuid järgmisel aastal plaanime pardale tuua ka teise pilveplatvormi.

Mida teete teisiti kui konkurendid?

Meie pilvekulu säästval funktisoonil on kaks väga olulist eristuvust: automaatsus ja mitte-intrusiivsus. Glassity saavutab suure kokkuhoiu lahendusega, mis ei käivita kasutajate poolel muudatuste haldamise protsesse. Me ei muuda ühtegi serverit ega näe selle sisu, selle asemel optimeerime pilveressursside tunni maksumust. Seega säästame klienti töökorralduse häiretest, nagu migratsioonid, konsolideerimised, plaanilised sulgemised jne.

Arendataval tootel aga ei ole veel analooge olemas.

Miks üks ettevõte peaks teie tarkvara soetama?

Selleks, et suunata arendajate ja pilveinseneride tähelepanu ja töötunde tööprojektidele, mis loovad ettevõttele ärilist väärtust ning panustavad tulude kasvule ja jättes keerulised optimeerimisprotsessid masinale, tehisintellektile.

Lisaks vähendab pilvekulude kokkuhoid ettevõtete tegevuskulude eelarvet, mis on eriti oluline majanduslanguse ajal.