Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamine 2050. aastaks tähendab 27 liikmesriigile majandusliku mudeli ja tarbimisharjumuste põhimõttelist muutmist. Euroopa Liit on suurt ühiskondlikku muutust läbivate piirkondade ümberkujundamiseks pakkunud niinimetatud õiglase ülemineku meetmed. Kuid kas pakutud plaan on nii aja- kui ka ressursimahult piisav, et vahetada kohalike jaoks võimalikult valutult välja Ida-Virumaa elu senine süda – energiatööstus?

Vahetama hakatakse Ida-Viru vundamenti