„Algkoolis käiv laps jäi haigeks ja saadeti koolist koju. Mina olen tööl, aga teine vanem on välislähetuses. Kas saan nõuda tööandjalt vaba päeva, kui mu laps koju saadeti?“

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

„Kui lapsevanemal on vaja põetada haiget last, võib väljastada arst hoolduslehe, mille alusel makstakse hooldushüvitist. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest, kui ta viibib hoolduslehel.

Tööandja ei tohi töötajaga töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi. Oluliste perekondlike kohustuste hulka kuulub näiteks töötaja hoolduslehel viibimine. Seega olenemata sellest, kui kaua või kui mitmeid kordi töötaja hoolduslehel viibib, ei tohi tööandja töötajaga töösuhet sellel põhjusel üles öelda. Töölepingu ülesütlemine hoolduslehel olemise tõttu võib kvalifitseeruda diskrimineerimise alla väikelapse vanemaks olemise tõttu.

Kui lapsevanem tahab minna tööajast oma haigeks jäänud lapsele järele, viia ta koju ja naasta tagasi tööle, siis teatud juhtudel on töötajal õigus mõlema poole huve arvestades nõuda tööandjalt vaba aja andmist ja selle vaba aja eest keskmist töötasu. Taolise vaba aja andmisel tuleb arvestada nii tööandja kui ka töötaja huve. Oluline on töötaja töölt eemal viibimise mõistlik aeg, mida hinnatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Isiklike toimingute tegemise aeg ehk lapsele järele minemise aeg peab jääma mõistlikkuse piiridesse ehk tegu ei ole pikaajalise äraolekuga.“