BaltCapi järjekorras teise 20-aastase perioodiga infrastruktuurifondi - BaltCap Infrastructure Fund II - investeeringud keskenduvad taastuvenergeetika ning avaliku ja erasektori koostöös (PPP) valmivate transpordi- ja suure sotsiaalse mõjuga taristuprojektidele Balti riikides ja Poolas.

Samuti jätkatakse avaliku ja erasektori partnerlusprojektidega, et aidata rajada ja renoveerida kohalikel omavalitsustel koole, avalikke hooneid ja muud ühiskondlikku väärtust omavat infrastruktuuri ning suurendada nende hoonete energiatõhusust.

BaltCapi juhtivpartner Simonas Gustainis selgitas, et uue fondi laiem eesmärk on toetada investeeringutega regiooni säilenõtkust ehk vastupanuvõimet majanduslikele väljakutsetele ning suurendada regiooni valmisolekut toetuda kohalikele ressurssidele. „Baltikum ja Poola seisavad lähima 7 aasta jooksu silmitsi ligi 250 miljardi eurose infrastruktuuri sektori rahastuse puudujäägiga. Rahvusvaheliste institutsionaalsete investorite toel soovime aidata seda tühimikku täita ning taastuvenergia ja PPP taristuprojektidesse vahendite suunamisega panustada piirkonna energiajulgeoleku suurendamisse ning kliimamuutuste leevendamisse,“ lisas ta.

BaltCapi infrastruktuurifondi investeeringute juhi Marek-Andres Kautsi sõnul vajavad infrastruktuuriprojektid meie piirkonnas riigikaitse kõrval kõige kapitalimahukamaid investeeringuid. “Kuigi tegemist on riiklikult strateegiliste investeeringutega, ei ole kokkuhoiuperioodil mõeldav, et rahastus tuleb ainuüksi riigi- ja omavalitsuste eelarvetest. Kui Eesti soovib oma taristut ja energiatõhusust parandada, siis on avaliku ja erasektori partnerlus ning kontsessioonid hästi töötav lahendus. Majanduse efektiivsust suurendavate infrastruktuuri investeeringute puhul kehtib reegel, et kasu on seda suurem, mida varem taristu välja ehitatakse. Kõige kallim variant on ehitamisega venitamine,“ märkis Kauts.

BInF II ankurinvestoriks on Euroopa Investeerimispank (EIF). Investorite hulka kuuluvad veel Swedbanki pensionifondid, SEB pensionifondid, LHV pensionifondid ja Citadele pank. „Oleme fondi investoritele tänulikud usalduse eest. Meie investorite rahaline panus ning usk fondi strateegiasse ja meeskonda aitab meil ellu viia oma eesmärki – suurendada regiooni majanduslikku vastupanuvõimet,“ lisas Simonas Gustainis.

„Usume, et pikemas perspektiivis on jätkusuutlikke põhimõtteid järgivad pensionifondid lisaks väärtuspõhistele argumentidele ka tootluse mõttes kasulikumad. Just seetõttu oli investeering BaltCapi fondi Swedbanki pensionifondide jaoks atraktiivne investeerimisvõimalus,“ ütles Swedbank Investeerimisfondid ASi juht Age Petter.

„LHV pensionifondid on korduvalt investeerinud Baltcapi fondidesse ning teeme seda ka sel korral uude Baltcapi infrastruktuurifondi. Kuna uue fondi näol on tegemist artikli 9 kohase fondiga, mis keskendub rohelise infrastruktuuri investeeringutele, siis oli meil hea võimalus teha investeering teiste pensionifondide kõrval ka LHV rohelistest pensionifondidest,“ märkis LHV Varahalduse juhatuse liige ja fondijuht Joel Kukemelk.

Suures plaanis jätkab BaltCap Infrastructure Fund II oma eelkäija poolt tõestatud strateegiat. Baltcapi esimene infrastruktuurifond on kuue tegutsemisaasta jooksul aidanud investeeringute toel ära hoida ligi 450 000 tonni ulatuses CO2 heitkoguseid ja arendanud mitmeid ühiskondlikult olulisi projekte:

  • Rajanud ligi 200 MW taastuvenergia võimsusi (100 MW biomassi, 33 MW tuuleenergiat, 60 MW päikeseenergiat) ja aidanud kaasa puhta ja taskukohase energia kättesaadavusele.

  • Ehitanud ligi 19 000 m2 jagu energiatõhusaid avalikke hooneid, sealhulgas haridusasutusi.

  • Loonud uute hoonete abil1740 uut õpikohta, mis vähendavad maapiirkondade laste kooliteed.

  • Energiatõhusaks renoveerinud ligi 10 000 m2 munitsipaalinfrastruktuuri (koolid, spordirajatised ja muud avalikud hooned).

  • Elanike turvalisuse suurendamiseks paigaldanud tänavatele ja teedele rohkem kui 2700 kaasaegset LED-valgustit, kokku enam kui 50 kilomeetri ulatuses.

BInF II on ELi jätkusuutliku rahastamise avalikustamise määruse kohaselt artikkel 9 fond ehk selle eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine.

BaltCap on Baltimaade suurim ja kogenuim erakapitaliinvestor, kes tegeleb nii väljaostu-, kasvu-, riski- kui ka infrastruktuuriinvesteeringutega. Alates 1995. aastast on BaltCap investeerinud enam kui 100 ettevõttesse erinevates tööstussektorites ja kaasanud kokku üle 950 miljoni euro kapitali. BaltCapil on enam kui 40 investeerimisspetsialistist koosnev tiim, kes töötab Tallinna, Riia, Vilniuse, Varssavi, Helsingi ja Stockholmi kontorites.