„Petukõnede aktuaalsust tajuvad kõige enam vanemaealised, seevastu nooremad on keskmisest enam tähelepanelikud SMS-i teel levitatavate skeemide suhtes,“ ütles Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik. Koguni 79% Eesti inimestest tajub, et viimase aasta jooksul on finantspettuste arv suurenenud.

Uuringust selgub, et praktiliselt igalt kolmandalt Eesti inimeselt on aasta jooksul püütud välja petta andmeid ning iga viies on kogenud investeerimispettuse ja veebipõhise müügipettuse katset. Endiselt ei ole kuhugi kadunud ka valearved ning armupettused.

„Suur hulk petukõnesid toimub vene keeles. Seda kinnitab ka asjaolu, et just Ida-Virumaal on kõige rohkem inimesi (87%), kes on selle petuskeemiga aasta jooksul kokku puutunud. Üle Eesti oli vene rahvusest vastanute hulgas vastav näitaja koguni 91% ehk sisuliselt pea kõigil on olnud mingisugune kokkupuude pettustega,“ lisas Kiik.

Kui vaadata võrdluseks teisi Balti riike, siis Läti paistab silma petukõnede rohkusega – koguni 71% lätlastest on aasta jooksul saanud vähemalt ühe petukõne. SMSteel levivaid pettuseid tajutakse Lätis meist jällegi mõnevõrra vähem. Leedus on omakorda Eestiga võrreldes rohkem neid, kes on komistanud mõne investeerimispettuse (27%) või veebipõhise müügipettuse (25%) otsa.

Uuringu viis Luminori tellimusel tänavu augustis ja septembris Eestis, Lätis ja Leedus läbi uuringufirma Norstat. Küsitleti 1000 inimest vanuses 18–74 aastat igas Balti riigis.

Näiteid enim levinud petuskeemide kohta ning nõuandeid, kuidas nendes olukordades käituda, leiate Luminori vastavalt teemalehelt.