Kõigi nende numbrite taustal käib aktiivne tegevus justnimelt aegunud nõuete osas. Nimelt omandab Julianus läbi seotud äriühingute aegunud nõudeid kokku kõikvõimalikelt võlausaldajatelt: aegunud parkimistrahvid, telefoniarved ning hapuks läinud laenud on vaid mõned näited.

Vaatamata sellele, et nõuded võivad olla aegunud, hakkab inkassomenetluse hooratas oma tavapärases rütmis veerema. See sisaldab endas intensiivset meeldetuletuste saatmist, maksehäirega ähvardamist kui ka selle sisestamist. Ehk teisisõnu vallandub tugev psühholoogiline survestamine, millest inimene reeglina omapäi enam lahti ei saagi. Inkassoterrori kätte sattunud isikul on valida inkassoterrorile allumise, ignoreerimise või enda õiguste eest kaitmise vahel.

Õiguslikust vaatest põhineb Eesti aegumise käsitlus Saksamaa õigusel, mille puhul aegumise korral nõue iseenesest küll ei lõpe, aga täita seda enam ei tule. Siin on põhimõtteline erinevus näiteks Soomega, kus aegumise korral ka nõue ise lõpeb. Kui tuua näide reaalsest elust, siis ühtegi Soome parkimistrahvi pärast nende aegumist sisse nõuda ei tohi, kuna nõue on lõppenud. Eestis tehtud parkimistrahvi puhul nõuab inkassofirma võlga silmagi pilgutamata edasi, olgu see nõue lausa 10 aastat vana. Siit tekib küsimus, mis mõte üldse on nõude aegumisel, kui ka aegunud nõude puhul võib inkassoterror kesta edasi aastaid.

Erki Pisuke

Vaatamata sellele, et inkassofirma aegunud nõudega kohtusse reeglina ei pöördu, siis inkassomenetlus juba iseenesest on eraldiseisev karistusmeede. Kahtlemata on selleks ka maksehäireregister, mille puhul kogu aegunud nõuetega seonduv on isegi teataval määral ebaeetiline. Seadusandja sätestab, et võlausaldaja saab 3 aasta jooksul oma nõuet sisse nõuda. See on väga pikk aeg ning kui isik ongi oma õiguste eest jätnud õigeaegselt seismata, siis ei tohiks ta sattuda õiguskaitseorganitest sõltumatu paralleelsüsteemi ohvriks. Eriti veel sellise, mille kaudu käib inimese lõputu survestamise kaudu eraldiseisev lõputu menetlus.

Nähes seda mustrit praktikas liiga palju otsustasime midagi ette võtta. Seadsime ambitsioonika sihi – lõpp aegunud nõuetega teostatavale ebaeetilisele ärile Eestis! Nüüd on kõigil inkassoterrori käes kannatavatel inimestel võimalik kasutada aegumise õigusrakendust. Selle on välja arendanud õigustehnoloogia platvorm HUGO.legal kasutades nii masinõpet kui ka maailmas levinud õigusabikulude finantseerimislahendust. Õigusrakendusest on juba esmasel testperioodil abi saanud ligi 100 inimest, kes on inkassoterrorist pääsenud.