Viljandi linna lähedal asub Mäeltküla tööstuspark, mida on vald arendanud kahes etapis, et koostöös ettevõtetega leida uusi võimalusi äri arenguks ja töökohtade arvu kasvuks. Tööstuspargis juba pikemalt tegutsenud ja teise etapiga äsja hoonestusõiguse soetanud ettevõtted on profiililt erinevad, kuid ootused ettevõtluskeskkonnale on laias laastus samad.

Kodukohaga rahulolevad elanikud

Alar Karu sõnul saab kõik alguse inimestest. Kohaliku omavalitsuse roll on luua arendav elukeskkond erinevas vanuses elanikele. Paikne elanikkond, kes on oma kodukohaga rahul, on tööandjale suurim väärtus. Need on inimesed, kes on valmis kodukoha ettevõttesse pikaajaliselt panustama.

Kohalike teenuste toimimist kinnitab üks indikaator, mis näitab, et loodud on stabiilne elukeskkond, mis tagab selles vallas paikse elanikkonna kasvu. See on põhjus, miks vald viib regulaarselt läbi elanike rahulolu-uuringut ja sellega on rahvas rääkinud, sõnas vallavanem. Rahvas soovib, et valla juhtimine oleks läbipaistev ja probleeme käsitletaks õigeaegselt. Ollakse rahul erinevate piirkondade haridusasutuste, huvihariduse ja -tegevuse toetamisega, raamatukogude ning kultuuriasutuste tegevusega.

Samuti on positiivsena toodud välja kergliiklusteede olemasolu erinevates piirkondades ja ollakse rahul nende aastaringse hooldusega. See tähendab Alar Karu sõnul, et lisaks kodule vallas kauni looduse keskel peab olema perele tagatud koht lasteaias, heal tasemel kool ja huviringid, vaba aja veetmise võimalused. Need on teemad, mida ei saa ettevõtja kaela veeretada, vaid vald peab omalt poolt tagama.

Hea asjaajamine on oluline

Inimestega on seotud ka teine oluline argument, mis tuli selgelt välja nii elanike rahuloluküsitluse tulemustest kui ka ettevõtjatega rääkides. Asjaajamine kohaliku omavalitsuse ametnikega peab olema läbipaistev ja lihtne ning probleemi lahendusele suunatud, nagu rahuloluküsimustik selgelt välja tõi.

Ettevõtluse arendamise võimalused on seetõttu väiksemates kohtades sageli soodsamad ja paindlikumad. Asjaajamise ajakulu on väiksem ning lisandub ettevõtluse edendamise soosimine regioonis, sh piirkondlikud kampaaniad ja toetusmeetmed.

Kaasaegne taristu ja paiknemine

Tänu EAS-i ja valla koostööle on Mäeltküla tööstuspargis hoonestusõiguse omandanud ja tingimused täitnud ettevõtetel võimalik hoonestatud kinnistu välja osta maa maksustamishinnaga.

Planeeringu järgi on kõikide kinnistute sihtotstarve kas tootmishoone, laohoone, hulgikaubanduse või logistikakeskuse maa. Viljandi vald tagab võimaluse rajada oma ettevõte kinnistule, kus on kõik kommunikatsioonid, st vesi, kanalisatsioon, valguskaabliga internetiühendus, gaasiühendus, valgustatud kergliiklus- ja juurdepääsuteed.

Üks olulisemaid tööstuspargi valiku kriteeriume on logistiline paiknemine ning siin on vaatenurga küsimus, kus asub keskus? Paiknemine Tallinna ja Riia vahel teeb Mäeltküla tööstuspargist justkui uue keskuse.

Tartust on Mäeltkülla 77 km ja Tallinnast 160 km. Tööstuspark paikneb Viljandi ringteel ehk Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi-Mustapali maantee vahel, kus ligipääs on tagatud ka suurtele transpordivahenditele. Linnalähedane asukoht annab mugava võimaluse ka töötajate kodu ja töökoha vaheliseks liikumiseks.

Uuri Mäeltküla tööstuspargi kohta lähemalt: Viljandi vald, Mäeltküla tööstuspark.

Broneeri tutvumiseks aeg kuni 20. novembrini ning võid võita oma ettevõttele meeskonnaürituse kümnele Raassilla PX motokeskuses Viljandi vallas. Broneeri aeg, helistades või kirjutades Viljandi valla arendus- ja hankespetsialistile: Erki Heinaste, tel 5343 0241, e-post erki.heinaste@viljandivald.ee.

Jaga
Kommentaarid