Infot ettevõtete turustamiskanalite kohta e-keskkonnas on statistikaamet kogunud alates 2010. aastast. Viimase uuringu tulemused näitavad, et 2022. aastal on enam kui viiendik ettevõtteist (22%) liikunud kaupade ja teenuste müügiga e-keskkonda, seda kas veebilehe või EDI-kanalite (electronic data interchange) kaudu. 2010. aastal oli e-kaubandust kasutanud ettevõtete osakaal 11% kõigist ettevõtteist.

Ühelt poolt survestab ettevõtteid e-kanalitesse liikuma tarbijate surve, kes eelistavad mugavust, paindlikkust ning hindavad aja kokkuhoidu. Teisalt on edasi arenenud e-kanalite lahendused, mis tänasel päeval võimaldavad oma tooteid e-keskkonnas müüa väga erineva valdkonna ettevõtetel.

2010. aasta andmetel oli e-kanaleid kasutanud ettevõtteid enim info ja side, jae- ja hulgikaubanduse ning majutuse ja toitlustusega tegelevate ettevõtete seas. Tänaseks on liidripositsiooni haaranud kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sisustamisega seotud ettevõtted, kellest pea pooled (47%) turustavad oma kaupu või teenuseid e-kanalites.

Järgnevad hulgi- ja jaekaubanduse, hariduse, majutuse ja toitlustuse valdkonna ettevõtted. Kui töötlevas tööstuses tervikuna müüb oma toodangut e-kaubanduse keskkonnas 23% ettevõtteist, siis toiduainete- ja joogitööstuse ettevõtteist enam kui pooled on turustamisega liikunud e-keskkonda, kas siis veebilehe või EDI kanalite kaudu.

Eesti ettevõtete e-kaubanduse käibe maht oli möödunud aastal 11,1 miljardit eurot, mis on üle kahe miljardi võrra enam kui 2021. aastal. E-kaubanduse käive oli suurim hulgi- ja jaemüügi valdkonna ettevõtetel ꟷ 3,7 miljardit eurot, neile järgneb töötlev tööstus 3,2 miljardilise käibega. Aastaga kasvatas enim e-käibe mahtu elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustavate ettevõtete sektor. Samas kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sisustamisega tegelevate ettevõtete e-kaubanduse käive kahanes aastaga üle 30 miljoni euro.

Kuigi e-kaubanduse käive kasvas olulisel määral, siis samas e-kaubanduse käibe osakaal ettevõtete müügitulus pole aastaga muutunud, jäädes 16% tasemele, nagu ka aasta varem. Küll aga on märgata e-käibe osakaalu suurenemist suurettevõte osas, kus e-kaubanduse käive annab enam kui neljandiku (28%) müügitulu mahust. Väikestel alla 20 töötajaga ettevõtetel on e-käibe osakaal 5%.