Euroopa patendiameti värskelt avaldatud uuringus „Patents, trade marks and startup finance“ analüüsitakse intellektuaalomandi õiguste, täpsemalt patentide ja kaubamärkide rolli Euroopa idufirmade rahastamises. Selleks hinnati seost patentide ja kaubamärkide registreerimise ja idude edukuse vahel riskikapitali kaasamisel, samuti patentide ja kaubamärkide võimet signaalida investoritele edukat väljumist.

Euroopa idudest umbes 29% on esitanud taotlusi oma intellektuaalomandi õiguste kaitseks, kuigi erinevused tööstusharude vahel on märkimisväärsed. Kõige enam intellektuaalomandit kasutav sektor on selgelt biotehnoloogia, kus pea pooled idud opereerivad registreeritud patentide või kaubamärkidega. Intellektuaalomandit intensiivselt kasutavad sektorid on veel inseneeria (patendikasutajad 25%, kaubamärgikasutajad 38%), tervishoid (20% ja 40%) ja tootmine (20% ja 36%). Patentidele kipuvad seejuures keskenduma just tehnoloogiaga seotud valdkonnad.

Rahastuse toob varajase kasvu faasis esitatud Euroopa patent või kaubamärk

Uuringust selgub, et igas järgnevas kasvuetapis saavad idufirmad oma õiguste kaitsest üha suuremat kasu. Kui seemneetapis on riskikapitali kaasanud idudest patenditaotluse esitanuid 10%, siis varajase kasvu faasis 28% ja hilises faasis juba 44%. Kaubamärgi kasutajate osakaal kasvab sarnaselt, olles 28% seemneetapis ning tõustes 53%-ni varajase kasvu ja 72%-ni hilises faasis.

Parim väljavaade rahastust saada kaasneb intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seemne- või varajase kasvu faasis. See seos on eriti tugev varajase kasvu faasis, kus kaubamärgitaotluse esitanud idul on 4,3 ja patenditaotluse esitanud idul 6,4 korda suurem tõenäosus rahastust saada. Idudel, kes esitasid nii kaubamärgi- kui ka patenditaotlusi, oli nii seemne- kui ka varajase kasvu faasis suurem tõenäosus raha saada.

Uuring näitab ka, et riskikapitalistid hindavad just Euroopa patente ja kaubamärke ning riigisisesed taotlused jäävad paraku tagaplaanile. Kuigi see tuleb ilmsiks juba seemneetapis, puudutab see eriti varajase kasvu faasis esitatud taotlusi. Nimelt idudel, kellel on ette näidata Euroopa Liidu kaubamärgitaotlus, on 6,1 korda suurem tõenäosus saada varajase kasvu staadiumi rahastust võrreldes nendega, kes esitasid üksnes riigisisese taotluse (2,2 korda). Euroopa patenditaotluse esitanud idudel on see tõenäosus 5,3 korda suurem võrreldes riigisiseseid taotlusi esitanutega (3,8 korda).

Investorile terendab edukas väljumine

Kui idu on esitanud patendi- ja/või kaubamärgitaotlusi, on see investoritele signaal, et terendamas on edukas väljumine. Uuringus tuvastati nimelt, et selliste idude puhul on eduka väljumise šanss kaks korda suurem. IPO või ülevõtmise tõenäosus oli kõige suurem idufirmade puhul, kes esitasid samaaegselt nii patendi- kui ka kaubamärgitaotlusi ning seda just Euroopa Liidu tasandil.