Tehniline analüüs (TA) on turuliikumiste analüüsi tüüp, mis püüab prognoosida tulevast turukäitumist lähtudes varasemas hinna liikumisest ja tehingute mahust. TA lähenemisviisi rakendatakse laialdaselt aktsiatele ja teistele varadele traditsioonilistel finantsturgudel, kuid see on oluline ka krüptovaluuta turul.

Erinevalt fundamentaalsest analüüsist (FA), mis arvestab vara hinnaga seotud mitmeid tegureid, keskendub TA rangelt ajaloolistele hinnaandmetele. Seda kasutatakse vara hinna kõikumiste ja mahuandmete uurimiseks ning paljud kauplejad rakendavad seda tuvastamaks trende ja soodsaid kauplemisvõimalusi.

Kuigi tehnilise analüüsi algelised vormid ilmusid juba 17. sajandil Amsterdamis, viidatakse kaasaegset TA-d silmas pidades sageli Charles Dow tööle. Finantsajakirjanik ja The Wall Street Journali asutaja Dow oli üks esimesi, kes märkas, et üksikvarad ja turud liiguvad sageli trendides, mida saab segmenteerida ja uurida. Tema töö kannustas tehnilise analüüsi edasisi arenguid.

Algstaadiumis põhines tehnilise analüüsi lähenemine käsitsi valmistatud lehtedel ja arvutustel, kuid tänaseks on TA tööriistad iseenesestmõistetavalt digitaalsed ja liidestatud paljudesse kauplemiskeskkondadesse. Binance, erinevalt paljudest teistest keskkondadest, pakub võimalust tehnilise analüüsi tööriistu oma klientidel tasuta kasutada.

Kuidas tehniline analüüs toimib?

Nagu mainitud, on TA sisuliselt vara praeguse ja varasema hinna uurimine. Tehnilise analüüsi peamine eeldus on, et vara hinnamuutused pole juhuslikud ja on aja jooksul kujunenud tuvastatavateks trendideks. Oma olemuselt on TA turu pakkumise ja nõudluse analüüs. Teisisõnu, vara hind kujuneb müügi- ja ostujõudude vastanduses ning need on tihedalt seotud kauplejate ja investorite emotsioonidega (peamiselt hirm ja ahnus).

Väärib märkimist, et TA-d peetakse usaldusväärsemaks ja tõhusamaks turgudel, mis toimivad normaalsetes tingimustes, suure mahu ja kõrge likviidsusega. Suure mahuga turud on vähem vastuvõtlikud hinnamanipulatsioonidele ja ebatavalistele välistele mõjudele, mis võiksid tekitada valesid signaale ja muuta TA kasutuks.

Fundaamentanalüüs ja tehniline analüüs

Tehnilise analüüsi keskne eeldus on, et turuhinnad peegeldavad juba kõiki fundamentaalseid tegureid, mis on seotud konkreetse varaga. Kuid erinevalt TA lähenemisviisist, mis keskendub peamiselt ajaloolistele hinnaandmetele ja mahule (turgude hinnagraafikud), kasutab fundamentaalanalüüs (FA) laiemat uurimisstrateegiat, mis keskendub rohkem kvalitatiivsetele teguritele. Fundaamentanalüüs arvestab, et vara tulemus sõltub palju enamast kui lihtsalt ajaloolisest andmestikust. Põhimõtteliselt on FA meetod ettevõtte, äri või vara sisemise väärtuse hindamiseks, lähtudes mikro- ja makromajanduslikest tingimustest, nagu ettevõtte juhtimine ja maine, turukonkurents, kasvumäärad ja tööstusharu seisukord. Uute varaklasside, nagu krüptovarad, hindamisel on tihtipeale aga fundamentaalanalüüsi meetodeid raske rakendada. Kuna krüptovarad on detsentraliseeritud, ei ole hästi võimalik neid analüüsida lähtudes klassikalistest aspektidest nagu ettevõtte varaline seis ja kohustused, konkurentsiolukord või juhtimiskompetents.

Kui tehnilist analüüsi kasutavad peamiselt lühiajalised kauplejad, eelistavad fundaamentanalüüsi fondihaldurid ja pikaajalised investorid. Tehnilise analüüsi märkimisväärne eelis on asjaolu, et see põhineb kvantitatiivsetel andmetel. Seega pakub see objektiivse hinnaloo uurimise raamistikku, kõrvaldades mõned oletused, mis kaasnevad fundaamentanalüüsi kvalitatiivsema lähenemisviisiga. Vaatamata empiiriliste andmetega tegelemisele, mõjutab TA tulemuste tõlgendamist ikkagi ka kaupleja isiklik hoiak konkreetse vara suhtes.

Kriitika

Kuigi TA-d kasutatakse ulatuslikult igasugustel turgudel, peavad mõned spetsialistid seda vastuoluliseks ja ebausaldusväärseks meetodiks ning seda nimetatakse sageli „isetäituvaks ennustuseks“. Seda terminit kasutatakse sündmuste kirjeldamiseks, mis juhtuvad ainult seetõttu, et suur hulk inimesi eeldas, et need juhtuvad. Kriitikud väidavad, et finantsturgude kontekstis, kui suur hulk kauplejaid ja investoreid tuginevad samatüübilistele indikaatoritele, nagu hinna toetus- või vastupanutasemed, suureneb nende indikaatorite toimimise tõenäosus. Teisest küljest väidavad paljud TA toetajad, et igal graafikuanalüütikul on graafikute analüüsimisel ja paljude kättesaadavate indikaatorite kasutamisel oma eripärane lähenemisviis. See tähendaks, et on praktiliselt võimatu, et suur hulk kauplejaid kasutaks täpselt sama strateegiat.

Hoolimata kriitikast ja pikaleveninud arutelust, kumb meetod on parem, peavad paljud kauplejad parimaks lahenduseks TA ja FA lähenemisviiside kombinatsiooni. Kuigi FA on tavaliselt seotud pikaajaliste investeerimisstrateegiatega, võib TA pakkuda kasulikku teavet lühiajaliste turuolude kohta, mis võib olla kasulik nii kauplejatele kui investoritele (näiteks soodsate sisenemis- ja väljumispunktide kindlaksmääramisel) krüptoturul. Kuigi ka fundamentaalanalüüs on krüptovarade puhul oluline, sobib lühiajaliste hinnaliikumiste ennustamiseks paremini just tehniline analüüs.