Selleks on korraldamisel visioonivõistlus, mille eesmärk on lähema aasta jooksul leida detailplaneeringu koostamise aluseks olev eskiislahendus, mis käsitleb kogu võistlusala ühtse tervikuna ning arvestab linnaruumi kavandamisel tasakaalustatult ja jätkusuutlikult kõigi osapoolte – arendajate, omavalitsuse ja avalikkuse – seisukohti ning huve.

Aktiivne, läbimõeldud linnaruum

Ala suurus on 13,9 hektarit ning see hõlmab kokku 15 erinevat kinnistut, jäädes Järve Keskuse ja Väike-Järve keskuse vahele. Kokku kavandatakse võistlusalale suurusjärgus 250 000 ruutmeetrit erinevaid kõrghooneid ja pindu (sh olemasoleva kaubanduskeskuse laiendust, erinevad toitlustusasutusi, mitmesuguse suurusega kaubanduspindu, hotelle, konverentsi-, meelelahutus-, spordi- ja tervisekeskust, büroo- ning eluruume).

Piirkond jaguneb kaheks kvartaliks: endisest Silikaadi tehasest arenenud Järve kaubanduskeskuse kompleksiks ning autoteeninduse hooneteks, mis paiknevad kaubanduskeskuse maapinna reljeefist madalamal. Piirkonna ehitiste absoluutkõrgus on 83 meetrit. Haljastuse ja avaliku ruumi osakaal peab piirkonnas olema vähemalt 20%.

„Eesmärk on luua aktiivne, tänavatasandini läbimõeldud linnaruum, mis käsitleb kogu piirkonda ühtse, sünergiat loova ja multifunktsionaalse tervikuna. Kuna tegemist on tõmbekeskusega, kus juba praegu on aastas ligi neli miljonit külastajat, siis peavad piirkonna arengut toetama ka keskkonnasäästlikud transpordiühendused näiteks integreeritud rongiühenduse näol,“ kommenteeris visioonivõistluse korraldaja, Järve Kaubanduskeskus OÜ tegevjuht Rome Arumaa. „Arvestame, et mahuka nägemuse elluviimiseks visioonivõistlusest kuni detailplaneeringu koostamise ja etapilise väljaehitamiseni kulub suurusjärgus 15 aastat.“

Võistlusalal kehtib Tallinna üldplaneering, Nõmme linnaosa üldplaneering, Kristiine linnaosa üldplaneering ja teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“. Võistlusalal puuduvad samas kehtivad detailplaneeringud. Järve Keskuse kõrval asuvad kinnistutel valdavalt 1960. aastatel ehitatud hooned ja rajatised, millel on hetkel eri kasutusotstarve.

Visioonivõistluse korraldajad on AS Silikaat Grupp, Järve Kaubanduskeskus OÜ, AS Evore ja R.R.Varad OÜ. Visioonivõistlust viib läbi AS Silikaat Grupp.

Keskuse uuendamine maksis üle nelja miljoni

Visiooni teostumise esimese etapina läbis Järve Keskus värskelt ulatusliku uuenduskuuri, millesse Silikaat Grupp investeeris üle nelja miljoni euro. Keskust külastab iga päev üle 10 000 inimese. Järve Keskuses käib 16% Eesti kõigist 15–74-aastastest elanikest ja 27% Tallinna või Harjumaa elanikest ja täidab juba praegu nii piirkondliku kui ka ülelinnalise keskuse rolli.