Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga kasvas Coop Panga hoiuste maht 353 miljoni euro võrra (+26%), ulatudes 1,71 miljardi euroni. Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 50% pealt 69% peale. Võrreldes juuni lõpu seisuga kahanes hoiuste portfell 48 miljoni euro võrra (-3%).

Panga laenuportfell kasvas eelmise aasta III kvartali lõpuga võrreldes 286 miljoni euro võrra (+24%). III kvartalis näitasid kiireimat kasvu ärilaenude portfell ja kodulaenude portfell, mis kasvasid mõlemad 20 miljoni euro võrra (+3%). Tarbimisfinantseerimise portfell kahanes 1 miljoni euro võrra (-1%) ja liisinguportfell kahanes 3 miljoni euro võrra (-2%). Coop Panga viivises olev laenuportfell jäi 2,1% tasemele.

Coop Pank teenis 2023. aasta III kvartalis 11,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 7% rohkem kui eelmises kvartalis ja 93% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli III kvartalis 40% ning omakapitali tootlus 25,9%.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kasvas panga laenuportfell III kvartalis üldist majanduskeskkonda arvesse võttes heas tempos ja viivises oleva laenuportfelli maht püsis jätkuvalt lähiaastate madalaimal tasemel.

„Head hoiuste pakkumised on toonud pangale juurde palju uusi kliente, kellest osa on tulnud üksnes tähtajaliselt hoiustama, mitte aktiivselt arveldama. Seetõttu nägime kolmandas kvartalis aktiivselt arveldavate klientide arvus mõõdukat kasvu. Töötame selle nimel, et ka tähtajalised hoiustajad hakkaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenuseid kasutama,“ lausus Truu.

Finantsjuht lisas, et tulenevalt ärimahtude kasvust ja kulude kontrolli all hoidmisest on Coop Panga olulised tulemusnäitajad kvartalist kvartalisse paranenud. „See päädis kolmandas kvartalis rekordilise kvartalikasumiga 11,1 miljonit eurot, kulu-tulu suhtega 40% ja omakapitali tootlusega 25,9%,“ märkis Truu.

III kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 175 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7900 kliendi võrra (+5%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli pangal 77 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 1200 võrra (+2%). Pangal oli septembri lõpu seisuga 37 200 aktsionäri.