Käibe suurima languse tingis vanemate autode väiksem müük ehk vanema autopargi müügitulu vähenemine (2023. aasta I poolaasta 63 198 eurot versus 2022. aasta I poolaasta 322 833 eurot ehk autode müügitulu langes 80%).

Lühirendi müügitulu mõjutas enim väiksem autopark (seoses eesmärgiga suurendada käivet ja kasumit auto kohta, vähendati kahjumlike autosid ja autopargi suurus oli 2023. a I poolaastal keskmiselt väiksem ligi 10%), mis tingis lühirendi müügitulu languse samuti ligi 10% (2023.a I poolaasta 312 826 eurot versus 2022. a I poolaasta 347 660 eurot). Samas kasvas tulu auto kohta 15% võrra võrreldes 2022. a I poolaastaga.

Kapitaliseerimisele eelnevalt genereeris 2023. a I poolaasta -1 365 804 eurot kahjumit, mille peamiseks põhjuseks olid investeeringud kaugjuhitava tehnoloogia arendusse ja müügitegevusse mitmes välisriigis ning lühirendis uude, rendiautode ukse ette toomise äristrateegiasse investeerimine.

Ettevõte kasvatas töötajaskonda 21%. Seisuga 30.06.2023 oli ettevõttel 34 töötajat. Tööjõukulud (koos maksudega) 2023. aasta I poolaastal olid 511 949 eurot (2022. aasta I poolaastal: 302 377 eurot) ehk kasv vastavalt 69%.

ELMOga liitus 2023. aasta esimeses pooles 2 694 uut klienti (2022. aasta samal perioodil lisandus 3 701 klienti), mis on 27% vähem võrreldes 2022 aastaga. Languse tingis juhtkonna fokusseerimine olemasoleva kliendibaasi aktiviseerimisele ja hoidmisele, mille tulemusena aga võeti fookust uute klientide kaasamiselt. 30.06.2023 seisuga oli ELMO’l registreerunud klientide arv 24 608.