Lähiminevikus oli kõige keerulisem olukord üüriturul Venemaa rünnaku alguses Ukraina vastu. Paljusid välismaalasi tabas paanika, sest vastuseid korterite üürikuulutustele ei saadud nii kiirelt kui varem. Õnneks vaibus paanika ning tänaseks võime öelda, et meie teenuste seast vajatakse just eluaseme leidmisel kõige vähem abi. See tähendab, et praegused võimalused vastavad inimeste vajadusele. Üürikorterite pakkujaid ja soovijaid omavahel turvaliselt kokku viiv platvorm Rendin on sellele olukorrale kindlasti omajagu kaasa aidanud.

Samuti oleme suutnud ühiskonnana jõuda punkti, kus välismaalasest üürnikku enam ei kardeta. Korterite omanikud näevad, et insener või it-​spetsialist on turvaline ja usaldusväärne üürnik ning lihtsustatud on ka sissekirjutuse kord. Varasemalt ei hoidnud ka välismaalastest üürnikud end üürilepingute sisuga niivõrd hästi kursis ja meil tuli neid nõustada lepingutes nõutud punktide osas. Näiteks tuli paljude jaoks üllatusena, et üüritud korter tuleks lepingu lõppedes üle anda samas seisukorras nagu see kätte saadi või, et lepingu ülesütlemisest tuleb teatada vähemalt 30 päeva ette. Üldiselt on meie poole pöördutud sarnaste küsimustega, nagu kohalikel üürides, näiteks, kes peaks maksma remondifondi summa kommunaalkulude arvel.

Arusaadavalt on välismaalt Eestisse jõudnud inimestel ka teatavad ootused, mis alati ei pruugi reaalsusele vastata. Tihti pildistatakse korterid kuulutuse jaoks kaunimaks kui nad tegelikult on või ei jää piltidel olev mööbel sisse, teinekord jäetakse koledast trepikojast pildid lisamata ja muud sarnast. Siis oleme ikkagi teinud selgitustööd, et parima ettekujutuse saab siiski kinnisvara reaalselt kohapeal oma silmadega üle vaadates ning pelgalt fotode pinnalt korteri üürilepingut allkirjastada me ei soovita.

Ootustega käivad käsikäes ka eelarvamused, ent nendestki on aastate jooksul kaugenetud, mis on positiivne. Enam ei peljata kolida Lasnamäele või Mustamäele ning hakatakse järjest enam aru saama, et kui ühte piirkonda on koondunud rohkem venekeelseid Eesti elanikke, siis see ei tähenda, et tegemist on venekeelse piirkonnaga, kus eesti või inglise keeles suhelda ei saa.

On olnud rõõmustav näha eriti viimase paari aasta jooksul kiiret ja positiivset üürituru arengut. Kui võtame välismaalt meile saabuvaid talente rõõmuga enda keskele vastu, täiustame oma ühiskonda ja maailmapilti.