APF pakub 3. novembrini kestva märkimisperioodi jooksul Baltimaade investoritele kokku 1 027 930 uut aktsiat hinnaga 5,11 eurot aktsia eest. Ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumist 103 000 aktsia võrra.

APF soovib IPO käigus kaasatud rahaga ellu viia ettevõtte kasvuplaanid: suurendada 2025. aastaks munade tootmismahtu 60% (180 miljoni munani), kasvatada munakanade arvu (665 000-ni) ja müügitulu enam kui kaks korda (25 miljoni euroni).

Lindude heaolu kasv

Jurijs Adamovičs

Ettevõte plaanib kaasatava investeeringu ja edasise pangafinantseerimise toel suurendada Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusele jäävas Alūksne linnas asuvas farmis jätkusuutlike õrrekanamunade tootmist: ehitada olemasolevatele kolmele linnuhoonele juurde veel kaks nüüdisaegset linnuhoonet ning laiendada tootmise tugistruktuuri mahutavust.

APF-i tegevjuhi ja suurima aktsionäri Jurijs Adamovičsi sõnul tagavad tänapäevased õrrekanade pidamise linnuhooned kanadele parema heaolu, mis on tarbijate jaoks järjest olulisem valiku tegemise kriteerium nii Baltimaades kui ka kogu Euroopas.

Eesti kui teine koduturg

APF pakub praegu Eesti turul oma kaubamärgi Oluksne all õrrekanade mune Rimi kauplustes. Värvikas pakendis munade ostja saab kaasa boonuseid, mida kasutada mobiilimängus „The Chick Game“. Järk-järgult on kavas laiendada müügivõrku ka teistesse poekettidesse ja kasvatada tooteportfelli.

Eesti tarbijad on oma valikutes järjest keskkonnateadlikumad ja eelistavad puurikanade asemel õrrekanade mune.

Jurijs Adamovičs, APF-i tegevjuht ja suurim aktsionär

Jurijs Adamovičs märkis, et ettevõte tunneb Eesti turu vastu elavat huvi, kuna näeb siin suurt potentsiaali ennekõike õrrekanade munade müügiks. „Eesti tarbijad on oma valikutes järjest keskkonnateadlikumad ja eelistavad puurikanade asemel õrrekanade mune. Eesti kohalikud tootjad ei suuda seda nõudlust täielikult rahuldada, sest suur osa nende tootmismahust tuleb jätkuvalt puurikanadelt, mida paljud poeketid ja tarbijad peavad tänapäeval punaseks lipuks. Meie Eesti külje all Alūksnes asuv munafarm suudab nõudlust leevendada ning pakkuda peaaegu kohalikku alternatiivi ning Eesti klientidele harjumuspäraseid tooteid,“ selgitas Adamovičs.

Eesti investorid on oodatud

Adamovičs lisas, et ettevõte soovib kaasata nii institutsionaalseid kui ka erainvestoreid kõigist Baltimaadest, sealhulgast Eestist. „Oleme määranud aktsiahinna, mida iga Baltimaade investor saab endale lubada, ja mis annab ka uutele jaeinvestoritele võimaluse osaleda ettevõtte kasvuloos,“ lisas ta.

Kuidas märkida?

  • APF-i aktsiaid saab avalikul pakkumisel märkida kuni 3. novembril kella 12.00-ni kõigis väärtpaberitehinguid pakkuvates Baltimaade pankades.

  • Lisainfot pakkumise kohta leiab APF-i kodulehelt või LHV panga kodulehelt.

  • IPO müügiagent Eestis on LHV, finantsnõustaja Läti juhtiv investeerimispank Signet Bank ja juriidiline nõustaja advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.

Mis on APF Holdings?

AS APF Holdings on Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, kelle farm asub Lätis Alūksnes. APF Holdingsi asutas 2017. aastal Jurijs Adamovičs, et võtta üle ja moderniseerida Alūksnes asuv 60 aastat vana linnukasvatusettevõte. Tänapäeval koosneb APF Holdings grupist ettevõtetest, mis tegelevad linnukasvatuse ning kanamunade tootmise ja turustamisega, samuti gaasi- ja orgaaniliste väetiste tootmisega osana linnukasvatustegevusest. APF Holdings on viinud alates 2017. aastast läbi kolm investeerimisringi ja kaasanud kokku üle 15 miljoni euro, mida kasutati tootmise nüüdisajastamiseks ning mahtude kasvuks. APF püüab farmi laienduste käigus parandada oma kanade heaolu. Jurijs Adamovičs on APF Holdingsi suurim aktsionär.

Enlight hindas APF Holdingu aktsia IPO hinnast kõrgemaks

Balti börsiettevõtete aktsiaanalüüse koostav firma Enlight Research hindas AS-i APF Holdings aktsiate väärtuseks 51 miljonit eurot ehk 8,92 eurot aktsia kohta.

„Loodame, et meie koostatud ettevõtte väärtuse analüüs annab investoritele selge ülevaate kasuteguritest, mis kaasnevad APF-i tootmise suurendamise plaanidega. Balti kanamunade tootmisturg on vähese osalejate arvuga oligopol, kuhu sisenemine nõuab oluliste takistuste ületamist. APF on suutnud need takistused ületada, näidata kasumlikkust ja saavutada kindla positsiooni nelja juhtiva Balti munatootja seas. Ettevõtte järgmine arenguetapp näeb ette tootmismahu suurendamist ja selle tulemusena kulude suhtelist vähendamist ning kasumimarginaali parandamist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib olla aktsionäridele loodav väärtus märkimisväärne ja see kajastub ka meie hinnangus,“ ütles Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander.

Enlight Research kasutas hinnaanalüüsi koostamisel laialdaselt aktsepteeritud diskonteeritud rahavoogude meetodit. Lisaks sellele võrdles Enlight Research APF-i ka teiste börsil noteeritud sama tööstusharu ettevõtete kordajapõhiste väärtustega.

Enlight Researchi täispikka analüüsi APF-i kohta saate lugeda siit:

Tegemist on tasutud turunduskommunikatsiooniga, mis ei kujuta endast investeerimisnõuannet ega pakkumist. Käesolevas dokumendis sisalduv teave sisaldab üldisi tulevikku suunatud avaldusi AS-i APF Holdings kavatsuse kohta teha aktsiate avalik esmaemissioon. Iga investeerimisotsus tuleb teha Bank of Latvia heaks kiidetud prospekti alusel. Heaks kiidetud prospekt avaldatakse Bank of Latvia veebilehel.

Jaga
Kommentaarid