Hagen Bikes soovis avaliku pakkumise käigus kaasata investoritelt 175 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 400 000 eurot. Pakkumine kestis 9. oktoobrist kuni 20. oktoobrini.

„Kuivõrd pakkumise käigus ei märgitud pakkumise miinimummahtu täis, ei võimalda pakkumise käigus märgitud summa Hagenil täita ettevõtte kirjelduses kirjeldatud rahaliste vahendite kaasamise eesmärke, mida on kirjeldatud ettevõtte kirjelduse peatükis 4,“ teatas ettevõte.

Neljandas peatükis kirjeldas ettevõte, et soovib kaasatava rahaga esiteks suurendada laomahtusid, võimaldamaks valmistuda sügistalvisel madalhooajal kevadiseks kõrghooajaks. Teiseks soovis ettevõte suunata raha jagamisteenuse tellimuste arendustöödeks ja tootmiseks.

„Tagamaks jätkuvat kasvu ka muutunud keerulises majandusolukorras, keskendub Hagen rataste müügile äriklientidele. Selle võimaldamiseks on oluline tagada piisava laomahu olemasolu aga vajalikud on ka täiendavad kulutused, mis seonduvad rataste modifitseerimisega tagamaks vastavus äriklientide nõuetele – näiteks konkreetse tellija soovidele vastava aku paigaldamine,“ kirjeldas ettevõte pakkumises.

Veel kirjeldas ettevõte, et Hageni näol on tegu varajase faasi kasvuettevõttega, mille rahavood on tüüpiliselt ebastabiilsed. Erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu on Hagenis tekkinud likviidsuskriis, mille lahendamiseks sooviti kasutada pakkumise käigus saadud vahendeid ning mille lahendamine pidanuks toimuma eeldusel, et pakkumise minimaalne maht märgitakse täis. Pakkumises viidati, et juhul kui minimaalset mahtu täis ei märgita, siis võib likviidsuskriis oluliselt süveneda ning viia maksejõuetuseni.

Täna aga teatas ettevõte, et tulenevalt sellest, et miinimumsummat kokku ei saadud, otsustas Hageni nõukogu pakkumise täies ulatuses tühistada. „Hagen analüüsib võimalikke järgmiseid samme ning annab neist esimesel võimalusel teada,“ lisas ettevõte.