Unispace’i uuringu järgi on 72% ettevõtetest teinud kontorisse naasmise ettekirjutuse ning 20% ootab seda mitteametlikult. Uuringu kohaselt on keskmine kontoris viibitud aeg 3,5 päeva nädalas, kuid töötajad ootavad, et see oleks 2,8 päeva. Vaid kolmandik töötajatest sooviks olla kontoris nädalas neli päeva või rohkem.

Softrendi kodumööbli ja Intuit by Softrend kontorimööbli juhi Joonatan Vinkeli sõnul näitab uuring, et ettevõtete ja töötajate ootuste vahel on suured käärid. „Kui enne pandeemiat oli kontoris käimine nii-öelda palga sees eeldus, siis nüüd oodatakse, et sel oleks konkreetsed eesmärgid ning et ettevõte loob omalt poolt tingimused nende täitmiseks,“ ütles Vinkel ja lisas, et töötajad ootavad nii teistsugust vormi kui sisu.

Unispace’i uuringust selgus, et 31% inimeste hinnangul on kontoris töötamise peamine kitsaskoht väiksem privaatsus ning 27% arvates madalam efektiivsus. „Samal ajal tööandjad ise pigem ei arva, et küsimus on kontoris, vaid 40% pidas kõige suuremaks probleemiks tööle sõitmisele kuluvat aega,“ rääkis Vinkel.

„Üksteist ei mõisteta ja uuringust selgub, et 74% tööandjatel on probleeme inimeste rahulolu hoidmisega. Pea pooled ettevõtetest, kes kohustavad inimesi kontorisse naasma, kinnitasid suuremat tööjõu lahkumist ning kolmandik tunnistas probleeme tööjõu leidmisega,“ lisas Vinkel.

„Teine suur muutus nii Eestis kui rahvusvaheliselt on, et inimesed ei taha enam vanasse kontorisse tagasi minna. Kontor pole enam koht, kus lihtsalt käia, vaid sellest peaks tõusma reaalne tulu. Ettevõtted rakendavad selleks järjest enam agiilset ehk vajaduse järgi kohandatavat töökorraldust, mille puhul on töö eesmärk tulemus, mitte koht. Kontorikujunduses tähendab see elavat ja kohanduvat töökeskkonda, kus inimesed saavad ise vajaduse järgi töökeskkonna valida. Näiteks on ühe ruumi sees segamatuks tööks keskendumisalad ja koostöötsoonid, kus pidada ajurünnakuid,“ kirjeldas Vinkel.

„Samuti ootavad kodukontorist naasvad inimesed võrreldes varasemaga märksa rohkem privaatsust, vähem müra ning koduseid mugavusi. Selleks on välja töötatud näiteks ruumijagajad ja mürasummutav ning kodusema joonega pehme kontorimööbel,“ lisas Vinkel.