Eesti maksusüsteemi tugevusena toob mõttekoda taas välja, et 20-protsendine ettevõtete tulumaks rakendub üksnes kasumite jaotamisel, mis võimaldab ettevõtetel oma kasumeid maksuvabalt reinvesteerida. Ka kiidab mõttekoda Eesti laia käibemaksubaasi ja sellega kaasnevat madalat halduskulu ettevõtjatele.

Lisaks kiidab mõttekoda maamaksusüsteemi, mis tugineb üksnes maa väärtusele ja ei arvesta seal oleva kinnisvara väärtusega. Sarnane süsteem on hinnatavate riikide seas kasutusel veel üksnes Austraalias.

Eesti maksusüsteemi nõrkusena märgib mõttekoda, et kahepoolsete maksulepingute arv jääb allapoole OECD keskmist: 62 vs. 74. Eesti maksusüsteemi territoriaalsus piirdub Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja Šveitsiga, mis tähendab seda, et vaid nendest riikidest saadud kasumijaotised vabastatakse Eestis tulumaksust täiendavaid tingimusi esitamata. Lisaks on Eesti alakapitalisatsiooni vastased reeglid ühed OECD riikide rangeimad.

Selle aasta edetabelis on Eesti järel jätkuvalt teisel kohal Läti, kes võttis samuti kasutusele Eesti ettevõtte tulumaksuga sarnase süsteemi. Lähiriikidest on Leedu 9. ja Soome 19. kohal.

Tax Foundationi indeks hindab peamiselt maksupoliitika kaht aspekti: konkurentsivõime ja neutraalsus. Konkurentsivõimeline ja neutraalne maksusüsteem toetab majanduskasvu ja soodustab investeeringuid, tuues samal ajal riigieelarvesse piisava maksutulu. Kokku kasutatakse indeksi kokkupanekul üle 40 erineva muutuja.