„Täna on maailmas hulgaliselt ägedaid „rohelisi“ ideid, mis üksikult võttes on väga vahvad ja keskkonnasõbralikud, kuid mille rakendamise riskitase või hind tarbijale on paratamatult liiga kõrge,“ märkis Eesti Talleks ASi juhatuse liige Jaano Vink. „Uue hoone rajamisel oleme võtnud eesmärgiks leida just õige tasakaalupunkt keskkonnahoiu ja kuluefektiivsuse vahel.“

Uues büroohoones kogutakse ja puhastatakse vihmavett, mis suunatakse tualettide loputuskastidesse, kuid lisaks võimaldab Eestis esmakordselt paigaldatav tehnoloogiline lahendus testida võimalusi sademevee veelgi põhjalikumaks puhastamiseks kuni joogivee nõuetele vastava puhtuseni. „Hetkel ei julge veel vekslit välja käia, et see ikka õnnestub, aga selline eesmärk meil on ja positiivse tulemuse korral saaks Pirni 7/2 hoone esimeseks taoliseks Eestis,“ rääkis Vink, lisades, et pealtnäha lihtsa teema võtmeküsimuseks on kasutajate tervis ja ohutus ning alles seejärel tehnoloogilise uuenduse võlu ja eeldatav kokkuhoid.

Büroohoonetes kulutatakse liiga palju energiat sooja vee tootmisele

Vingi sõnul kulutatakse meil büroohoonetes ebamõistlikult palju energiat sooja vee tootmisele ja majasisesele transpordile, kuigi valdavaks kasutuskohaks on kätepesu. „Talleks asendab selle tunduvalt ratsionaalsema ja lihtsama võimalusega, kasutades kiirsoojendiga segisteid, kus soe vesi tekib vahetult kasutades ja vajalikus koguses,“ selgitas Vink.

Kui lisada kõigele eespool mainitule juurde veel kogu maja hõlmav täisintegreeritud automaatikalahendus, mis tagab kõigi seadmete ja süsteemide koordineeritud töö ning juhtmeta elektroonilised juurdepääsusüsteemid, siis võiks Vingi hinnangul nimetada Pirni tn 7/2 büroohoonet ka eksperimentaalmajaks, kus testitakse väikeses mahus (4-korruselisel hoonel on suletud brutopinda kokku 2564 m²) erinevaid energia-, keskkonnasäästu- ja nutilahendusi, et neid sobivusel siis juba edasises arendustegevuses suuremahulisemalt kasutusele võtta.

Eesti Talleks AS on kohalikul erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mille põhitegevusalaks on ärikinnisvara arendamine ja üürimine. Ettevõttele kuulub 7 kinnistut Tallinna oluliseks tuiksooneks kujunenud Mustamäe tee alguses, samuti mitmeid kinnistud Harjumaal ning Tartus. Eesti Talleksi kontserni kuulub lisaks veel pika ajalooga automüüja City Motors AS, mis on Nissani, Renault ja Dacia volitatud edasimüüja Eestis.