Lähima viie aasta jooksul plaanib elektriauto soetada 29% uuringule vastanutest, kellest 2% plaanivad seda teha juba tänavu, 12% lähima 2–3 aasta jooksul ja 15% lähema 4–5 aasta jooksul. Elektriauto ostu plaanib teha 6–10 aasta pärast 15% vastanutest ning 10 või enama aasta pärast plaanib osta elektriauto 16% vastanutest. Uuringust selgus ka see, et kolmandik vastanutest ehk 33% ei plaani endale kunagi elektriautot soetada.

Lähima viie aasta jooksul plaanitakse elektriauto ostu kõige enam vanusegruppides 18–29 ja 30–39, mõlemas 39%. Mida eakam vanusegrupp, seda väiksem on tõenäosus elektriauto ostuks. Kui Põhja-Eestis ehk Harjumaal plaanib elektriauto ostu lähima viie aasta jooksul 44% vastanutest, siis Lõuna-Eesti ehk Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Viljandi-, Valga- ja Võrumaa elanike seas on sama näitaja poole väiksem.

Mitte kunagi ei plaani Põhja-Eestis tänaste plaanide kohaselt elektriautot osta neljandik vastanutest ja Lõuna-Eestis 38% vastanutest.

Balti naabrite suhtumine elektriautodesse on eeskujulikum

Mulluste andmete kohaselt oli Eestis elektriautode osakaal uutest autodest 3,4%. Lätis oli sama protsent 9 ja Leedus 7. Lähima viie aasta jooksul plaanib Leedus elektriauto osta 31% inimestest, 6–10 aasta perspektiivi sihivad 20% inimestest ning enam kui kümne aasta pärast 21% elanikest. Tänase seisuga elektriauto ostu mitte kunagi kaaluvate inimeste osakaal on Leedus 25%.

Ka Lätis plaanib elektriauto ostu lähima viie aasta jooksul 31% elanikest, 6–10 aasta perspektiivis mõtleb elektril sõitva auto ostule 17% inimestest ja enam kui 10 aasta perspektiivis 17% inimestest. Mitte kunagi ei plaani elektriautot osta 31% Läti inimestest.

„Kui mullusest uute autode müügist moodustasid elektriautod 4%, siis tänavu septembris tõusis elektriautode müügi osakaal uutest autodest Eestis 8%-ni. See on selge indikatsioon sellest, et elektriautod muutuvad lähiaastatel Eestis väga kuumaks, nii ka Norstati poolt läbiviidud uuringust selgub,“ kommenteeris Citadele liisingu juht Rainer Moppel.

„Lisaks suunab ka valitsuse planeeritav automaks Eesti autoostjaid väga selgelt elektriauto ostmise suunas mistõttu võime lähitulevikus oodata suuremat huvi elektriauto soetamise vastu,“ selgitas Moppel.

Citadele panga tellitud uuringu viis kolmes Balti riigis läbi uuringufirma Norstat, kes küsitles ajavahemikul 11. september kuni 21. september kokku 1001 inimest.