ELi maksuvaatluskeskuse (The EU Tax Observatory) meede mõjutaks alla 3000 üksikisiku, kuid raporti kohaselt aitaks saadavad tulud valitsustel investeerida tervishoidu, haridusse ja kliimapoliitikasse.

Maksudest kõrvalehoidumise meetodite abil on „miljardäride tegelikud maksumäärad tunduvalt madalamad teistest rühmadest“. Teatavad maksudest kõrvalehoidumise vormid on ebaseaduslikud, näiteks offshore-tulude deklareerimata jätmine, kuid mõned miljardärid kolivad lihtsalt madalama maksumääraga riikidesse.

Teised maksudest kõrvalehoidumise meetodid võivad kuuluda õiguslikult halli tsooni, näiteks varifirmade kasutamine.

Vaatluskeskus kirjeldab ka 2021. aastal rohkem kui 140 riigi ja territooriumi poolt kehtestatud rahvusvaheliste ettevõtete 15%-lise miinimummaksu ebaõnnestumist. Algselt loodeti, et see suurendab ülemaailmset ettevõtte tulumaksu ligi 10% võrra, kuid hinnanguline tulu on 2023. aastal langenud 270 miljardilt dollarilt ligikaudu 136 miljardile dollarile.

Kuna kõik riigid ei nõustunud 15% maksumääraga, kolisid ettevõtted lihtsalt „maksuparadiisidesse“. Seejärel algas maksudest kõrvalehoidumise nõiaring, sest välisinvesteeringud julgustavad neid riike madalate maksumäärade rakendamist jätkama.

Teine vahend miinimummäärast kõrvalehoidmiseks on maksukrediidid, mida antakse ettevõtetele teadusuuringute rahastamiste ja kohalikesse tehastesse investeerimiste eest.

Loe edasi siit.