Konsultatsioonifirma Knighthood Globali juhid James Hogan ja James Rigney on saanud Rooma Civitavecchia kohtult süüdistuse nende väidetava kuritegeliku käitumise eest, mis viis Itaalia riikliku lennuettevõtja pankrotini.

2022. aasta lõpus esitati Hoganile, Rigneyle ja veel 12 ametnikule süüdistus raskendavatel asjaoludel toime pandud pankrotis, võltsitud äriteadetes, järelevalve takistamises ning muudes kuritegudes, mis olid seotud ülemääraste kulutustega majutusele ja lõunasöökidele. See kõik aitas prokuröride sõnul kaasa Alitalia kokkuvarisemisele.

Hogan ja Rigney on kinnitanud oma süütust. Kriminaalmenetlus on pooleli.

Augusti alguses teatas Nordica, et on pardale toonud rahvusvahelise konsultatsioonifirma Knighthood Global, kelle ülesanne on lennufirma kasumisse pöörata.

„Tagamaks ettevõtte jätkusuutlikkuse, otsustas nõukogu kooskõlastatult üldkoosolekuga tuua ettevõtte majanduslikult kindlale alusele ümber pööramiseks juurde rahvusvahelist lennunduse tippekspertiisi. Nõukogu otsustas palgata rahvusvahelise lennundussektori konsultatsioonifirma Knighthood Global, mille ülesandeks saab ettevõtte tegevuse ümber struktureerimine,“ selgitas Nordica nõukogu esimees David O’Brock.