Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 40 000 LHV Group 2028 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, koguväärtuses 40 000 000 eurot, mis esimese ja teise pakkumise raames emiteeriti. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 1015 eurot. Võlakirjad anti välja 6% kupongiga.

Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas LHV Group 2028 allutatud võlakirjade põhiprospekti ja selle lisade ning teiste tingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 28.11.2023, investoreid sellest vähemalt 30 päeva ette teavitades ning finantsjärelevalveasutuse eelneval nõusolekul.

Euroopa Keskpank otsustas 23. oktoobril LHV Group 2028 allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku anda. Võlakirjade ISIN kood on EE3300111558

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 28.11.2023 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 27.11.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.