Eesti suurim ja kõige pikaajalisem tööootuste uuring aastal 2023 tööandjate atraktiivsuse hindamiseks põhineb ligi 6000 Eesti inimese hinnangul. Uuringus osalesid nii kogenud töötajad kui tudengid kutse-, bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 45-st Eesti kõrg- ja kutsekoolist.

Vastajad hindasid 294 organisatsiooni tuntust ja atraktiivsust tööandjana ning 4-punktilisel skaalal sai anda oma hinnangu kõikidele nimekirjas olnud ettevõtetele, märkides, kuivõrd huvitatud või mittehuvitatud on nad organisatsioonis töötamisest.

Eesti atraktiivseimaid tööandjaid tunnustati kvaliteedimärgiga Instari ja Eesti Kaubandus-tööstuskoja poolt 5. septembril toimunud „Atraktiivsete Tööandjate Päeval“. Lisaks anti üritusel ülevaade 2023. aasta uuringu vastustest.

Instari atraktiivsete tööandjate ja tööootuste uuringut viiakse läbi 2010. aastast alates ning 2015. aastast saadik tunnustatakse atraktiivsemaid tööandjaid ka vastava kvaliteedimärgiga. Sihtrühmade atraktiivsemad tööandjad kuulutatakse välja järgmistes valdkondades: Eesti kogenud töötajad, Eesti üliõpilased ja Eesti kutsekoolide õpilased. Eesti üliõpilaste valdkonnas tunnustatakse parimad järgmistes alamkategooriates: majanduse-, IT-, tehnika-, õiguse-, meditsiini- ja humanitaareriala.

2023. aastal on Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivsemaks tööandjaks AS LHV Pank. Ka tudengite arvestuses jõudis LHV esikohale! On märkimisväärne, et viimastel aastatel on LHV olnud kogenud töötajate seas üks kõige atraktiivsematest tööandjatest, jõudes ka mullu esikohale.

Kutsekoolide noorte ning spetsiifilisemate tudengite sihtrühmade (IT, majandus, tehnika, õigusteadus, humanitaaralad ja meditsiin) poolt atraktiivseimateks tööandjateks hinnatud ettevõtete edetabelid on leitavad Instari kodulehel.

Eesti atraktiivseimad tööandjad aastal 2023

All on esitatud Eesti kogenud töötajate hinnangutel põhinev organisatsioonide atraktiivsuse edetabel. Nimekirjas pole nimetatud viite kõige vähem atraktiivsemaks hinnatud tööandja nime.

1. AS LHV Pank

2. Wise

3. Swedbank AS

4. Pipedrive OÜ

5. Microsoft Estonia OÜ (sh Skype)

6. Eesti Energia AS

7. Bolt Technology OÜ

8. AS SEB Pank

9. Telia Eesti AS

10. Eesti Pank

11. Playtech Estonia OÜ

12. AS Tallinna Lennujaam

13. Cleveron AS

14. AS Coop pank

15. Veriff OÜ

16. Nortal AS

17. Haridus- ja Teadusministeerium

18. Elektrilevi OÜ

19. Elering AS

20. Starship Technologies OÜ

21. Finantsinspektsioon

22. Testlio OÜ

23. Skeleton Technologies OÜ

24. Välisministeerium

25. Keskkonnaministeerium

26. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)

27. Tartu Ülikool

28. Kultuuriministeerium

29. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

30. ERR (Eesti Rahvusringhääling)

Täieliku tabeli leiad Instari kodulehelt siit.