Kahju, mida kurikaelad ühe hästi läbimõeldud varguse tagajärjel põhjustavad, võib küündida üsna kõrgeks. Näiteks Swedbank P&C Insurance´i poolt eelmisel aastal hüvitatud suurim murdvarguse juhtum tõi kaasa kahjusid ligi 9000 euro ulatuses. Hoonesse sisse murdnud vargad lõhkusid nii ventilatsiooniseadme kui ka soojuspumba. Tegelik kahju oli aga veelgi suurem, sest hoonest varastati ka mitmeid esemeid.

Varguseid pannakse toime ka sügisel

Paraku ei olnud kahju kannataja koduse vara kaitset oma kindlustuslepingusse lisanud, seetõttu hüvitas kindlustus küll hoone seadmetele tekitatud kahju, kuid varastatud koduse vara asendamine jäi tema enda kanda. See on ilmekas näide miks tasub oma kindlustuslepingut aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel ka ajakohastada.

Kuigi selle aasta suveperiood tõi politsei esindaja sõnul kaasa varguste kasvu kohati isegi 70% võrreldes eelneva aastaga, siis kahjuks ei saa varguste periood läbi ka oktoobri algusega. Sügise esimestel kuudel, mil ilmad on ilusad, liiguvad inimesed endiselt rohkem ringi ning reisimas käiakse aastaringselt mistõttu kodu ja seal olevad asjad on vahetu järelevalveta.

Arvestada tuleks ka sellega, et vara hulk inimestel suureneb pidevalt – kasvab aina kallimate jalgrataste ning elektriliste tõukeratase populaarsus, hoovides ja kodudes kasutatakse aina nutikamaid ja uhkemaid seadmeid ning nii mõnigi hobi või spordiala eeldab kalli varustuse omamist. Näiteks, eelmisel aastal sai varas ühe kliendi koju sisse murdmisel kätte trimmeri, sae, murutraktori, lisaks ka muud vara, millega seoses Swedbank P&C Insurance hüvitas tekitatud kahjude katteks 5000 euro.

Kahjukäsitluse ajalugu näitab, et kodudest on aastate jooksul varastatud kõike, mida on võimalik liigutada. Kuigi kõige levinumad esemed, mis varaste huviorbiiti satuvad on jalgrattad, tööriistad ja elektroonika, samas ei ole varaste eest kaitstud ka tualettpotid, pliidid, ahjud ja nende uksed või mistahes muu praktiline kaup, mida varas väärtuslikuks peab.

Suveperiood tõi varguste statistikasse tõusu

Eelmisel aastal teatati Swedbanki P&C Insurance´i kahjukäsitlusele 266 süüteoga seotud kahjujuhtumist, siia alla kuuluvad nii murdvargused, röövimine, vandalism kui ka muud süüteod. Selle aasta augusti lõpu seisuga on süüteo juhtumitega seotud kahjuteateid esitatud 198. Varasema kogemuse pealt saame kahjuks nentida, et aasta lõpuks tõuseb see arv oluliselt. Kõik vargused ei ole murdvargused mõnda hoonesse, näiteks jalgrattaid varastatakse ka jalgrattaparklatest või mujalt avalikust ruumist, kuhu need on lukustatult hoiule jäetud.

Juulis avaldatud artiklis tõi politsei esindaja välja, et näiteks Harjumaal on rattavarguste arv aastaga kasvanud ligi 70%, ning selleks hetkeks oli üle Eesti kokku varastatud ligikaudu 400 ratast, võib arvata, et praeguseks on see number veelgi kasvanud. Varguse puhul on kindlustuse olemasolu suureks abiks.

Mõned näited Swedbank P&C Insurance´i poolt hüvitatud rattavarguste juhtumitest:

  • kinnisesse ühiskasutatavasse rattaparklasse sissemurdmine, läbi oli lõigatud rattalukk ning varastatud maastikuratas, hüvitatud üle 350 euro;

  • lukustatud keldrisse sissemurdmine, varastati jalgratas koos lisavarustusega, hüvitatud üle 1500 euro

  • lukustatud panipaigast varastatud jalgratas, tuled ja kiiver, hüvitatud 2500 euro

Juhin tähelepanu, et keldris, panipaigas, kõrvalhoonetes ja väljaspool kodu asuv vara on tavaliselt kindlustatud piiranguga ning soovitab üle vaadata oma kindlustusleping, et veenduda kas valitud kindlustussumma ja kaitse on piisav. Näiteks Swedbanki pakutava kodukindlustuse puhul on keldris, panipaigas ja kõrvalhoonetes asuv kodune vara kindlustatud 25% ulatuses ning Eesti piires kaasas olev vara, sh jalgratas 5% ulatuses koduse vara kindlustussummast.

Näiteks, kui koduse vara summa on 15 000 eurot, siis panipaigast varastatud esemete korral oleks maksimaalne hüvitis 3750 eurot ning kortermaja hoovis olevast jalgrattaparklast varastatud lukustatud jalgratta varguse korral maksimaalselt 750 eurot.

Kuidas oma vara kaitsta?

Juba ammu teada kuldreegel, mitte jätta väärtuslikke asju vaateulatusse, kehtib endiselt. Aina rohkematel kodudel on maast laeni aknad ja majas olev vara nähtav lausa tänavalt. Nii on kurjategijatel üsna lihtsa vaevaga võimalik saada ülevaade hoones toimuvast ja seda enda kasuks ära kasutada. Seega on mõistlik kodust eemal olles katta aknad kardinatega. Uksed ja aknad peaksid olema lukustatud ning kuigi võtme mati alla jätmine võib tunduda hea mõte selleks, et usaldusväärne naaber pääseks teie äraoleku ajal lihtsa vaevaga majja kassi toitma, siis ei ole välistatud, et mati alla pistab igaks juhuks käe ka keegi, kelle kavatsused siirad ei ole.

Ka hoovis kasutatav tehnika tuleks hoida lukustatud hoones, kust see ei paista läbi klaasuste või akende väljapoole. Lisaks aiatehnikale hoiavad inimesed kodus ka kõikvõimalikku hobi- või spordivarustust, olgu selleks siis näiteks surfi-, ratsutamis- või mõne muu ala varustus, mis on üldjuhul väga hinnaline. Samuti ei tohiks autosse jäetav vara parkivas autos olla nähtaval kohal.

Alati oma vara lukustamisest ja peitmisest ei piisa ning vargad saavad selle kätte. Sellisel juhul on nutikas oma vara kaitsta seda kindlustades. Swedbanki koguriskikindlustus hüvitab muuhulgas varguste ja röövide tagajärjel tekkinud kahjud. Seejuures on kindlustatud isiklikud esemed nii kodus, kõrvalhoonetes kui ka väljaspool kodu üle kogu Eesti.

Kodust eemal olles hüvitatakse kahju üldjuhul siis, kui vara oli kindlustusjuhtumi ajal pereliikme otsese järelevalve all. Küll aga kehtib siin erand jalgrattale ja lapsekärule, sest mõistetavalt on inimestel vajadus jätta jalgratas või lapsekäru vahel enda otsese järelevalve alt välja, näiteks mõnda poodi või asutusse sisenedes. Seega kehtib kindlustus jalgrattale ja lapsekärule ka siis, kui need ei ole inimese otsese järelevalve all. Küll aga peavad need olema lukustatud maaga püsivalt kinnitatud objekti, näiteks rattahoidja, külge.

Autos olevad isiklikud esemed on kindlustatud, kui need on jäetud lukustatud sõidukisse ning neid ei ole väljast näha.

Mida varguse korral teha?

Kui juhtub halvim ja vargad saavad teie vara kätte, tuleks koheselt teavitada politseid ning võtta kindlustusandjaga ühendust. Swedbanki kliendid saavad kahjunõude esitada mugavalt internetipanga kaudu.

Kui varguse tagajärjel on lõhutud lukud, saab Swedbanki kodukindlustuse ööpäevaringse koduabi kaudu tellida lukuabiteenuse, kes hädalolukorras appi tuleb.

Hea teada! Swedbank oli Eestis üks esimestest, kes lisas kodukindlustusele ka psühholoogilise abi kaitse, hüvitades tulekahju, sissemurdmise või röövi järel vajaminevale psühholoogilisele abile tehtavad kulutused kuni 500 euro ulatuses.