Pärast Ukraina sõja algust on riik tööde kallinemise ja riigi rahakoti tühjuse tõttu tee-ehitusobjekte plaanidest maha kriipsutanud ja tuleviku investeeringusummasid vähendanud. Taristuehitajad seevastu rõhutavad, et aastane teehoiuraha peab suurenema vähemalt 250 miljoni euroni, muidu hääbub Eestis teedeehituse valdkond ja teede seisukord halveneb järsult.

Taristuehitajate pikk pingutus ja veenmine jäi tulemuseta. Valitsus tegi ettepaneku suurendada 2027. aastani teehoiu rahastamist üksnes umbes 76 miljoni euro võrra. Seegi raha jõuab suuresti kohale 2025. aastast. Sellest ajast alates ulatub teedesse suunatav raha 170 miljoni euroni koos Rail Balticu ristumiste väljaehitamiseks saadava välisrahastusega. Järgmisel aastal on aga seis eriti nukker, sest raha on kokku ainult 153 miljonit eurot – neljandiku võrra vähem kui eelmistel aastatel ja kaugel sellest, mida soovisid taristuehitajad.