Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8% võrra 240,7 miljoni euroni (255,6 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 82,1 miljonit eurot (67,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 48,7 miljonit eurot (37,9 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis), vastavalt 21,3% ja 28,5% enam kui eelmisel aastal, teatas ettevõte börsiteate vahendusel.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted vedasid 2023. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 1 775 821 reisijat, mida on 6,2% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 26,1% võrra.

Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 17% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Nõudlust mõjutas samuti tarbijate madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus, märgib ettevõte.

Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.

Kontsern jälgib enda sõnul pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Tallinki Grupi põhitegevuse ehk laevaliinide opereerimise müügitulu ulatus 195,7 miljoni euroni, mis on 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 15,1 miljonit eurot vähem. Laevaliinide opereerimise tulem moodustas 55,0 miljonit eurot võrreldes 39,1 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv vähenes 0,6% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 27,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,1 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 5,6 miljoni euro võrra 32,3 miljoni euroni. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade ja reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome segment kahe shuttle-laeva opereerimist võrreldes kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaevaga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,0% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 10,0 miljoni euro võrra ning oli 83,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 18,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0 miljoni euro võrra.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 5,3% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,0 miljoni euro võrra 25,5 miljoni euroni ning segmendi tulem ulatus 3,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 2,3 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta kolmandas kvartalis kahe kaubalaeva Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruiisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 0,6 miljoni euro võrra ja oli 47,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 5,2 miljoni euro võrra ning moodustas 12,2 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest 3 olid prahitud pikaajaliselt ja 2 laeva lühiajaliselt. Kvartali jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

2023. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4,4 miljonit reisijat, mida on 4,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 13,0% võrra ja oli kokku 641,6 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 177,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 85,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 76,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 2,8 miljonit eurot kahjumit).

Tallink Grupi aktsia on alates 2023. aasta algusest kerkinud 22% ning maksab 0,647 eurot.