1. juulist jõustunud hooldereform leevendab inimeste väljaminekuid hooldekodude kohatasudele. Reformi planeerimisel valminud uuringu andmetel hooldab või abistab 16-aastastest ja vanematest Eesti elanikest 22 protsenti ehk hinnanguliselt 230 000 inimest mõnda pikaajalise terviseprobleemi või tegevuspiiranguga inimest, kelleks kõige sagedamini on koduseks toimetulekuks abi vajav eakas lähedane. Neist üle 30 000 inimese panustab selleks nädalas üle 40 tunni.

Benita Kodu juhatuse liikme Marilin Vaksmani sõnul peab kvaliteetse teenuse osutamiseks tagama kvalifitseeritud ja piisava arvu personali olemasolu ning võtma arvesse hetkelist majandusolukorda.