„Olgu selleks siis Austraalia LNG-jaama streik või Balticconnectori katkestus. Üldjoontes on aga olukord gaasiturul võrreldes aastataguse ajaga selgelt paranenud,“ märkis Simson.

Seega võib vahepeal eeldada hindade mõningast tõusu, kuid mitte selliseid pikaajalisi tipphindu, nagu nägime mullu. Põhjus on peamiselt selles, et Euroopa varustuskindlus on praegu märgatavalt parem, kui oli enne eelmist kütteperioodi. Meie gaasivarud on täielikud, ühendused EL-i riikide vahel toimivad ja tarneallikad on samuti mitmekesisemad kui varem.