Keskpangas raha hoiustamise intressimäär on nüüd 4% ehk 4,5 protsendipunkti kõrgemal aegade madalaimast tasemest ehk -0,5%. Nüüd on tarvis otsustada, kui kaua peavad intressimäärad kõrged olema, et tuua inflatsioon tagasi 2% eesmärgi juurde. Samas ei ole keskpank välistanud ka edasisi intressitõsteid.

Euroala inflatsioon on langenud aastataguselt 10,6% tipptasemelt septembris 4,3% peale. Mõned ökonomistid arvavad, et see võib langeda 3 protsendi lähedale, kui teisipäeval avaldatakse oktoobri hinnaandmed, vahendab Financial Times.

Aina enam kerkib nüüd küsimuseks, millal hakkab Euroopa keskpank intresse langetama. Üldine konsensus ootab esimest intressitõstet hetkel 2024. aasta sügisel.

EKP sõnul on laekunud andmed üldjoontes kinnitanud nõukogu varasemat hinnangut keskpika aja inflatsiooniväljavaatele. Inflatsioon püsib eelduste kohaselt jätkuvalt liiga kiire liialt pika aja jooksul ja euroalasisene hinnasurve on endiselt tugev, märgib keskpank pressiteates.

Samal ajal aeglustus inflatsioon septembris muu hulgas tugevate baasefektide tõttu märkimisväärselt ja enamik alusinflatsiooni näitajaid on veelgi leevenenud. EKP nõukogu varasemate baasintressimääratõstete mõju avaldub jätkuvalt jõuliselt rahastamistingimustes. See pärsib üha rohkem nõudlust ja aitab seeläbi inflatsiooni pidurdada.

EKP nõukogu on enda sõnul kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk 2% juurde. Praegusele hinnangule tuginedes leiab nõukogu, et EKP baasintressimäärad on tasemel, mis piisavalt pikalt püsides toetab märkimisväärselt selle sihi saavutamist. Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad on piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik.

Otsused selle kohta, kui piiraval tasemel ja kui kaua on asjakohane seda lähenemisviisi rakendada, on jätkuvalt andmepõhised. Eelkõige sõltuvad intressimääraotsused jätkuvalt EKP nõukogu hinnangust inflatsiooniväljavaatele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele.

EKP baasintressimäärad

Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 4,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 4,00%.

Varaostukava (APP) ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava (PEPP)

Varaostukava portfelli maht väheneb keskpanga sõnul mõõdukas ja prognoositavas tempos, kuna eurosüsteem ei reinvesteeri enam aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid kavatseb EKP nõukogu reinvesteerida vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

EKP nõukogu säilitab jätkuvalt paindlikkuse pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava portfelli raames laekuvate tagasimaksete reinvesteerimisel, et ohjeldada pandeemiaga seotud riske, mis võivad ohustada rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist.

Refinantseerimisoperatsioonid

Samal ajal kui pangad maksavad tagasi suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kaudu laenatud vahendeid, hindab EKP nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud ja nende tagasimaksed toetavad tema rahapoliitika kurssi.