Uuest aastast rakenduv käibemaksu tõus mõjutab pea iga teist (46%) Eesti elanikku praegu senisest rohkem säästma, et uuel aastal maksutõusuga toime tulla, selgub Kantar Emori värskest uuringust. Ligi 18% inimestest ütleb, et kavatseb enne aasta lõppu tööstuskaupa ja kauem säilivaid toiduaineid ette osta ning iga kolmas elanik leiab, et maksutõus ei mõjuta tema ostukäitumist üldse.

Keskmisest enam mõjutab maksutõus muust rahvusest inimeste ning madalama sissetulekuga inimeste ostukäitumist. Kõige suurem osakaal praegusi säästjaid on kõige nooremas vanusegrupis ehk 15-24-aastaste seas, teiseks vanimas vanusegrupis ehk 75-84-aastaste seas. Nende seas, kelle puhul maksutõus ostukäitumist ei mõjuta, on keskmisest enam mehi (36%) ja vanusegruppidest 50-74-aastaseid (39%). Piirkondliku jaotuse järgi on nende seas aga keskmisest vähem Ida- ja Lääne-Virumaa elanikke. Viimased on uuringu järgi maksutõusule tundlikumad ning nende seas on keskmisest enam (24%) neid, kes plaanivad kaupa ette osta.

Kantar Emori uuringu tulemused.

Kui vaadata erakondlikku eelistust, siis kõige enam on neid, kelle sõnul maksutõus nende ostukäitumist ei mõjuta, Reformierakonna (64%) ja Eesti 200 (54%) valijate seas. Kõige vähem on neid aga EKRE (21%) ja Keskerakonna (22%) valijate seas. Pea iga teine Keskerakonna ja EKRE valija kavatseb praegu rohkem säästa, et järgmisel aastal maksutõusuga toime tulla ning iga neljas nende valija plaanib kaupa enne aasta lõppu ka ette osta.

Kantar Emor viis uuringu läbi perioodil 12.-18. oktoober. Kokku osales veebi teel tehtud uuringus 1143 Eesti elanikku vanuses 15-84 aastat.