Veefirma müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 15,61 miljoni euroni, millele aitas kaasa eelmise aasta oktoobrist kõrgemate tootmiskulude tõttu kehtima hakanud uus veeteenuse hind. Müügitulu kasvas aastases võrdluses 15,8%.

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest tänavu kolmandas kvartalis 4,27 miljonit eurot, mida on 1,6 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas kolmandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 23,6 protsenti ja moodustas kokku 5,98 miljonit eurot. Müügitulu kasv erasegmendis tuleneb veeteenuse hinna korrigeerimisest eelmise aasta viimases kvartalis.

Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 45,62 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 18,4% ehk 7,08 miljonit eurot. Veeteenuste müügist teenitud tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu müügitulust 91,2%, ehitusteenustest 7,6% ning muudest teenustest 1,1%.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,10 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 2,66 miljoni euro võrra ehk 109,2%. 2023. aasta üheksa kuu ärikasum oli 13,30 miljonit eurot, mida on 4,77 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on selle põhjuseks veeteenuse hinna korrigeerimine ning energiahindade stabiliseerumine. Ärikasumi taastumise tingis otseste tootmiskulude tõusu kajastumine ka müügituludes.

Puhaskasum oli üheksa kuu kohta 9,87 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 63,1% ehk 3,82 miljoni euro võrra. Tunamullu teenis Tallinna Vesi üheksa kuu peale 12,96 miljonit eurot puhaskasumit.

Kontserni neto finantskulud olid kolmandas kvartalis 0,89 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,78 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril konkurentsiametile taotluse veeteenust hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Sõltuvalt konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast. Hinnataotlusega vajaduse on tinginud põhjendatud kulud ja investeeringud elutähtsa teenuste toimimiseks, veetarbimisest tingitud keskkonnamõju vähendamiseks ning puhta keskkonna hoidmiseks.

„Pakume usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 99,92% kõikidele kvaliteedinõuetele,“ ütles Timofejev. Tänavu kolmandas kvartalis suunas ettevõte veevõrku ligi 6,2 miljonit m3 puhast vett ja puhastas ligi 12,7 miljonit m3 reovett.

Tänavu üheksa kuu jooksul on ettevõte võtnud reoveest välja 541 tonni prahti, 182 tonni liiva, 1383 tonni lämmastikku ja 187 tonni fosforit.

Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal, olles 9,98%, mis on oluliselt parem kui eelmise aasta samal perioodil (13,41%).

Kolmanda kvartali lõpuks oli AS Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 27 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

2023. aasta suuremateks projektideks on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning olemasolevate vee- ja reoveekanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja uute torustike rajamine.

Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades.

Tallinna Vee aktsia on tänavu langenud 14,6% ning kauples eile börsipäeva lõpus 10,8 euro juures.