2020. aasta 26. novembril sõlmiti pooltevaheline korteriomandi müügileping.

2021. aasta märtsikuus esitas klient (tarbija) korterimüüjale kaebuse akende lepingule mittevastavuse kohta, öeldes, et aknad ei pea tuult ja vilisevad. Korterimüüja määras puuduste likvideerijaks SeiCom OÜ (kaupleja), kes käis akende linke kinni kruvimas.

Samal kuul, täpsemalt 11. märtsil esitas tarbija uue kaebuse tarbija- ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA), kuna kaupleja esindaja ei suutnud viga parandada. Kauplejale saadeti tõestuseks video vilinast. Kaupleja esindaja käis uuesti kohal ning pani silikooni akende käepidemete juurde ning reguleeris aknaid, selgub TTJA otsusest.

2021. aasta suvisel ajal nõnda tuuliseid ilmasid aga ei olnud ning tarbijal tekkis lootus, et probleem on lahenenud. Ent uuesti hakkas vilin endast tõsiselt märku andma sama aasta septembris. 6. oktoobril esitas tarbija kauplejale uue pretensiooni palvega leida probleemile lõplik lahendus. Kaupleja esindaja saadeti uuesti kohapeale akende reguleerimisi teostama, kuid ka see ei andnud soovitud tulemust.

Akende parandamine probleemi ei lahendanud

Seejärel algas mitmekuine protsess, kus SeiCom OÜ esindaja käis mitmel korral korteris akent „remontimas“, kuid tegelikkuses see probleemi ei lahendanud.

Alates tänavu 26. jaanuarist kuni märtsi lõpuni teostas kaupleja esindaja korduvalt akende reguleerimist, vahetas mitmel korral aknalinke, kleepis „kahtlase väärtusega“ kahepoolse teibiga akna hingesid. Kõik tegevused olid tarbija seisukohalt tulutud.

Lisaks tulututele parandustele oli kaupleja esindaja mitmel korral sõnamurdlik ning jättis kokkulepitud aegadel oma garantiitööde juhi kohale saatmata (20.–23.03.2023 kirjavahetus kaupleja esindajaga) ning viimasel korral (tänavu 4. aprillil) jättis aknatehnik üldse kohale ilmumata ning ei vabandanud.

Selle aasta aprillis sai kliendil kõrini ja ta nõudis, et SeiCom OÜ vahetaks tema korteris ära kõik viis akent, sest kahe aasta jooksul ei ole ettevõte suutnud neid parandada. Kliendi hinnangul rikuti sellega ka korteri müügilepingut, kuid ettevõte (kaupleja) sellega ei nõustunud. TTJA rahuldas kliendi kaebuse aga vaid osaliselt. TTJA pani ettevõttele kohustuseks aknaid reguleerida ja vajadusel vahetama tihendid. Korteri müügilepingu rikkumisega ei nõustunud paraku ka TTJA.

Seega saab öelda, et antud vaidluses ei olegi kaotajat ega võitjat.