Mootorsõidukimaksu kohuslased saavad olema kõik isikud, kes on liiklusregistri andmete kohaselt sõiduki omanikud või vastutavad kasutajad liisingu puhul, mis tähendab ka juriidilisi isikuid.

Mootorsõidukimaks koosneb erinevatest komponentidest, mille järgi maksu suurust arvutatakse: baasosa, CO2 heide, raskemate sõidukite puhul ka mass. Füüsilisest isikutest sõidukiomanike puhul lisandub vanusekordaja, mis olenevalt sõiduki vanusest maksu vähendama hakkab. Juriidilisele isikule ei kohaldu sõiduki vanusest sõltuv maksuvähendus.

Seadus peaks jõustuma alles 2025. aastal. Eraisikutele kuuluvatel sõiduautodel mängib maksusumma puhul rolli auto vanus, seega aitab automaksu edasilükkamine 2025. aastasse kahandada automaksu neil, kes pole lähiaastatel uhiuut sõiduautot soetanud.

2017. aasta Toyota Avensise puhul, mille täismass on 2020 kg ning CO2 142 g/km, kujuneks eraisikul aastamaksuks 103,12 eurot, registreerimismaksuks 1365,60 eurot. Juriidilisel isikul tuleks sama auto puhul tasuda aastamaksu 133 eurot ning registreerimismaksu 1965 eurot.

2018. Škoda Fabia puhul, mille täismass on 1559 kg ning CO2 111 g/km, kujuneks eraisikul aastamaksuks 50 eurot, registreerimismaksuks 705,15 eurot. Juriidilisel isikul aga tuleks sama auto puhul tasuda aastamaksu 50 eurot, registreerimismaks on aga 855 eurot.

Arvuta, kui palju peaksid sina praeguse eelnõu järgi oma auto eest maksma: