Tankla arendajaks on Vanamänniku. Elanike vastuseis on suur, kuna Veskimöldre Rimi kõrvale juba tuleb üks tankla, mis jääb Vanamänniku arendusest üle tee. Vanamänniku planeeritav tankla hakkab olema avatud ööpäevaringselt ning on planeeritud ridaelamute ja elumajade kõrvale.

Kohalikes tekitab küsimusi ohutus, kuna piirkonnas on palju lapsi. Näiteks Piigipuu tänaval elab üles 20 väikese lapse. Oluline on ka elukeskkonna kaitsmine liigse müra eest.