Naine andis asja kohtusse. Ta ütles, et pole üüri maksnud, kuna eelmine üürnik ei olnud korteris lõppkoristust teinud ja põrand polnud korralikult remonditud.

Üürileandja sõnul ei olnud see põhjus üüri maksmata jätmiseks.

Naise sõnul oli põrand kahjustatud, sest eelmise elaniku koer oli sinna urineerinud ja see haises naise sõnul endiselt. Korterit kontrollinud terviseinspektori sõnul lõhnas kahjustatud ala ebaharilikult, kuid haisu põhjuseks olid pigem puhastusvahendid.

Lisaks sai üürnik ise hoiatuse, sest ta oli saatnud naabritele alusetuid arveid. Naine oli naabritelt oma aja kasutamise eest tasu küsinud, sest ta oli muutunud vahendajaks naabrite vahel toimunud vaidlustes.

Ta arvas, et nende vaidluste tõttu oli talle tekitatud rohkem kahju kui tema võlgnetav üür, mistõttu leidis ta, et üür tuleks kahjunõudena tasaarvestada. Üürileandja sõnul oli naine tekitanud naabruses rahutusi, ähvardades naabreid kohtuga, kui nad tema esitatud arveid ära ei maksa.

Itä-Uusimaa ringkonnakohus kinnitas naise väljatõstmise korterist ja kohustas teda tasuma üürivõla. Lisaks mõisteti naiselt välja üürileandja kohtukulud, mis olid kokku üle 4000 euro. Naine kaebas ringkonnakohtu otsuse edasi apellatsioonikohtusse, mis aga ei andnud talle edasiseks menetlemiseks luba.