IAEA eksperdigrupp lõpetas 30. oktoobril kaheksapäevase missiooni Eestis, kus hinnati riigi ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtuks põhimõttelise otsuse langetamiseks.

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma juht Antti Tooming kinnitas, et ekspertide järeldused lisatakse valitsusele esitatavasse lõpparuandesse. „IAEA ekspertide tagasiside andis meile kindlustunde, et oleme oma ettevalmistustega õigel teel. Samuti saime väärtuslikku teavet võimalikuks järgmiseks etapiks. Seda muidugi juhul, kui Eesti otsustab tuumaenergia kasutusele võtta,“ sõnas Tooming.