Inspektsioon on tuvastanud, et Kreditex AS ja Ühisraha OÜ senine juhtimismudel on olnud näilik ja osundatud ettevõtteid juhtis tegelikkuses varijuht Alexey Kiprushenkov, keda järelevalve on varem pidanud finantssektorisse sobimatuks.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer selgitas, et finantssektor peab olema usaldusväärne ja läbipaistev ning sellesse peavad panustama kõik finantssektori osalised. „AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ on loonud näiliku juhtimismudeli ning hoidnud finantsinspektsiooni teadvas eksituses nende tegelikust juhist. Vastavaid ettevõtteid juhtis varijuht, keda finantsinspektsioon juba varem ei ole pidanud sobivaks finantssektorisse. Kui sedalaadi olukord tuleb ilmsiks, toob see kaasa tegevusloa kehtetuks tunnistamise. AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ on kaotanud igasuguse usalduse nii finantsjärelevalve silmis kui kogu finantssektori kontekstis,“ ütles Tammer.

Täna tehtud finantsinspektsiooni otsustest tulenevalt ei või AB Kreditex AS ega Ühisraha OÜ enam tegevusluba vajavat teenust osutada. Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutsevate krediidiandjate ja krediidivahendajate nimekirja leiab järelevalve veebilehelt turuosaliste registrist.

Kreditex ja Ühisraha: finantsinspektsiooni otsus ei ole õiguspärane

Kreditex ja Ühisraha teatasid ühisavalduses, et finantsinspektsiooni tänane otsus pole nende hinnangul sisult ja formaalselt õiguspärane ning kahjustab ettevõttete ja nende klientide huve piirates paljude klientide võimalusi.

„Peame väga kahetsusväärseks, et Finantsinspektsioon on langetanud otsuse, mis AB Kreditex ASi ning Ühisraha OÜ hinnangul ei ole formaalselt õiguspärane, ei tugine faktidele ning kahjustab ettevõtlusvabadust ja mõlema ettevõtte klientide huve,“ sõnas AB Kreditex AS-i juhatuse liige Konstantin Esolainen teates. „Oleme täitnud kõiki seadusest tulenevaid kohustusi nii riigi, klientide kui ka finantsinspektsiooni ees.“

„Finantsinspektsioon on üksikute näidete põhjal teinud ekslikke, kontekstiväliseid ja kaugeleulatuvaid järeldusi, jättes sealjuures arvesse võtmata, et nad tuginevad üksikutele e-kirjadele kokku 7-aastase perioodi jooksul,“ lisas Esolainen. „Kreditex ja Ühisraha on juhitud nende juhatuse liikmete poolt ning juhatuse liikmed on langetanud ka kõik ettevõte otsused.“

Ühisraha OÜ juhatuse liige Jekaterina Rozenštrauch lisas, et otsus pole nende hinnangul proportsionaalne. „Kujunenud olukorras seisame kindlasti oma klientide huvide eest, kuid loomulikult teeme igakülgset koostööd finantsinspektsiooniga, et keerukas olukord kõiki osapooli võimalikult vähe kahjustades lahendada,“ lisas ta.