Nordic Aviation Groupi 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskahjum oli 11,9 miljonit eurot, võrreldes 1,8 miljoni euro suuruse puhaskasumiga 2022. aasta samal perioodil. Kasumlikkust üritatakse taastada strateegilise ärimudeli analüüsiga, palgatud on rahvusvahelise lennunduskonsultatsiooni meeskond Knighthood Global Ltd.

2023. aasta 9 kuu jooksul kasvasid tulud 85,5 mln euroni ehk 29,8% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga, seda peamiselt tänu lennukite ja uue ärisuuna lisandumisele. Samal ajal olid 2023. aasta 9 kuu tulud oluliselt madalamad kui eelarves planeeritud. Selle tingisid raporti andmetel rendilennukite hilisem saabumine ja operatsioonilised väljakutsed - pilootide ja salongipersonali puudusest tingitud takistused, samuti lennukite planeeritust pikemad hooldustööd.

Tegevuskulud kasvasid 35,17 mln euro võrra ehk 56,4% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Kontserni tegevuskulude suurenemise taga on väidetavalt mitmed asjaolud, sealhulgas inflatsioonisurve, uute klientidega seotud ühekordsed projektide käivitamiskulud ning operatsioonilised kitsaskohad. Juuli keskel põhjustas ühe uue A320 lennuki mootoriviga peaaegu kahe kuise seisaku, mis tähendas väärtuslikku tulu kaotust suvisel kõrgperioodil. Mootori remondi maksumus oli ligikaudu 2,25 miljonit eurot, millest 0,71 miljonit eurot on kantud kuludesse ja ülejäänu osas taotletakse kindlustuselt hüvitist.

2023. aasta esimese 9 kuuga lisandus Nordic Aviation Groupi lennukiparki neli lennukit – üks ATR 72-600 märtsis ning kolm Airbus A320 maist juunini. Juulis lisandus üks ATR 72-600 ning ühe Airbus A320 liisingleping lõpetati. 2023. aasta 3. kvartali lõpus oli Grupi pargis kokku 21 lennukit, ehk 5 lennuki võrra rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

30. septembri 2023. aasta seisuga oli kontserni konsolideeritud koguvara 76,93 mln eurot, mis tähendab 6,84 mln euro suurust kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2022. aastal: 70,09 mln eurot). Omakapital moodustas 19,45 mln eurot (2022. aastal: 31,66 mln eurot).