Hepsori 2023. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36 miljonit eurot ja puhaskasumiks kujunes 4,8 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 2,3 miljonit eurot). 2023. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kokku oli 15,5 miljonit eurot (aasta tagasi 1,668 miljonit eurot) ja puhaskasum 1,2 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 0,5 miljonit eurot). 2022. aastal oli koondkasum 160 tuhat eurot.

Kontserni juhtkond muudab 2022. aastal esitatud finantsprognoose majandusaastateks 2023–2024. Prognoosime 2023. aasta konsolideeritud müügituluks 40,8 miljonit eurot (varem 41,1 miljonit eurot) ning kasumiks 4,3 miljonit eurot (varem 3,3 miljonit eurot), sealjuures kontserni omanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,5 miljonit eurot (varem 1,1 miljon eurot). Arvestades keerukamat olukorda kinnisvarasektoris ning majanduskeskkonnas üldisemalt, on see hea tulemus.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda.

Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

2023. aasta 9 kuu jooksul anti klientidele üle kokku 240 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) neljast projektist - Paevälja hoovimajade projektist, Riias Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides. Sealhulgas kolmandas kvartalis anti klientidele üle 116 kodu - Paevälja projektis 1, Strēlnieku 4b projektis 3, Mārupes Dārzs 51 ning Kuldigas Parks projektis 61 kodu. Kuldigas Parks ja Mārupes Dārzs projektide asjaõiguslepingute sõlmimine ning kodude üleadmine jätkub 2023. aasta neljandas kvartalis ning prognoosime, et aasta lõpus on nendes kahes projektis kõik korterid müüdud.

Ärikinnisvara osas valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mis on kolmanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürnike poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Hepsor tegeleb juba uute üürnikega üürilepingute läbirääkimisega. Huvi majas olevate vakantsete pindade vastu on osustunud oodatust suuremaks.

2023. aastal on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 315. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit), Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda), Lilleküla Kodud (26 korterit) ja Nameja Rezidence (38 korterit). Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 30. september 2023 seisuga 106-le korterile (34%). 2023 kolmanda kvartali lõpus algas Lätis Annenhofi arendusprojekt, kuhu on planeeritud 40 korterit. Korterite eelmüük algas 2023. aasta kolmandas kvartalis ning ehitus algab eelduslikult neljandas kvartalis.