„2022/2023 majandusaasta oli esimene, mil PRFoods pärast COVID-i taastas oma kasumlikkuse,“ seisab tegevusaruande alguses.

Kasumlikkus saavutati ettevõtte sõnul kontserni tegevuse ulatusliku ümberstruktureerimise tulemusena: senine suurim, kuid püsivalt kahjumlik tütarettevõte Soomes müüdi maha, ettevõtte võlataseme vähendamiseks tuli maha müüa Rootsi kalakasvandused ja uued litsentsid. Selle tulemusena moodustas PRfoodsi käive eelmisel aastal 19,6 miljonit eurot võrreldes 42,1 miljoni euroga eelneval majandusaastal. EBITDA äritegevusest tõusis 0,3 miljoni euroni võrreldes -1,7 miljonilise kahjumiga eelmisel aastal. Puhaskasum moodustas 0,3 miljonit eurot, aasta varem oli kahjum 8,1 miljonit eurot.

Netovõlg vähenes 24,7 miljonilt 16,7 miljoni euroni. Suurem osa kontserni võlast on juhtkonna sõnul fikseeritud intressimääraga; seega ei ole ettevõtet intressimäärade tõus nii tõsiselt mõjutanud. Sellegipoolest püsib netovõla tase liiga kõrge ja selle vähendamiseks on kontsern astunud mitmeid samme: kulude massiline vähendamine ja edasiste kalakasvatusvarade realiseerimine, märgib ettevõte.

„Kuigi kalakasvatus on tuleviku jaoks väga atraktiivne ärivaldkond, ei ole nende tegevuste täielikuks laiendamiseks nõutavad kapitalinõuded PRFoodsile lühiajaliselt realistlikud. Jätkame kalakasvatuslitsentside väljatöötamist tuleviku potentsiaali silmas pidades,“ kirjutab juhtkond.

Kõrge inflatsioonikeskkond ja kõikuvad kalahinnad on 2022. ja 2023. aastal oluliselt mõjutanud nii sisenõudlust kui ka eksporti. Väga positiivne on ettevõtte sõnul see, et kuna Soome konkurentsikeeld lõppeb 2024. aastal, on meil Soomest juba tellimusi, mis ületavad Eesti ettevõtluse kogutulusid 2022-2023 majandusaastal.

„2024. aastal näeme ka Eesti töötlemisäri pöördumas kauaoodatud kasumi poole. Kalahinnad on 2023. aasta teises pooles oluliselt langenud ja see on juba suurendanud nõudlust kalatoodete järele,“ märgitakse aruandes.

„Nagu ennist märkisime, on turgude ebastabiilsus uus norm, kuid äri on näidanud suutlikkust kohaneda erinevate väljakutsetega. Meie suur finantsvõimendus on viimastel aastatel olnud äritegevuse arendamisel kurnavaks teguriks, kuid laev on aeglaselt, kuid kindlalt pöördunud ja on palju kindlamal kursil. Oleme eriti uhked oma meeskonna visaduse ja professionaalsuse üle – nende pingutused on olnud lihtsalt märkimisväärsed,“ lisab juhtkond.

Majandusaasta 2023-2024 on ettevõtte sõnul kalatöötlemise ning Soome ja teistele turgudele laienemise aasta. „John Ross Jr on jätkuvalt üks tööstusharu tulusamaid lõhetoodete valmistajaid ning Saare Kala on eelmise aasta jooksul uue juhtimise all oma kohalikku müüki kahekordistanud ning 2024. kalendriaastal näeb Eesti üksus müügitulu kasvu vähemalt 3 korda. Meie rahavoog on nüüd palju tugevam tänu ettevõtte vähenenud finantsvõimendusele. Enda nimel soovin kontsernile ja selle juhtkonnale edu äri uuele tasemele viimisel,“ märgib juhtkond.

Alates 2023. aasta algusest on PRFoodsi aktsia langenud ligi 25% ning maksab 0,218 eurot.