Valitseva majanduskeskkonna ja kasvanud intressimäärade tõttu vähenes kolmandas kvartalis nõudlus uute laenude järele ja hoiused vähenesid marginaalselt, teatab Luminor pressiteate vahendusel. Vaadates kitsamalt tähtajalisi hoiuseid, siis nende mahtu pank suurendas, tõstes samal ajal ka intressimäärasid. Ettevõtete panganduse valdkonnas suurendas Luminor laenude mahtu ja oli taas üks juhtivatest Balti riikide ettevõtete emiteeritud uute võlakirjaemissioonide korraldajatest.

Kooskõlas oma strateegiaga tegi Luminor täiendavaid investeeringuid oma IT-süsteemidesse ja protsessidesse. Seda fookust hoitakse ka järgmiste kvartalite jooksul. Need investeeringud suurendasid kvartali tegevuskulusid 39% võrra.

Kolmandas kvartalis oli Luminori netokasum 65,1 miljonit eurot, kasvades 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 62,75%. Kasv oli peamiselt tingitud puhta intressitulu paranemisest. Luminori krediidikahjude eraldised olid suuremad, nagu ka maksukulu pärast Leedu ajutise pangamaksu kehtestamist.

„Luminor on siin selleks, et edendada meie klientide ja meie koduturgude finantstervist ning toetada nende kasvu. Seda tehes säilitame oma tugeva finantsolukorra, rakendame usaldusväärset riskijuhtimist ja täidame oma laiemaid kohustusi,“ ütles Luminori tegevjuht Peter Bosek.

„Jätkasime kolmandas kvartalis investeerimist tulevikku, arendades oma organisatsiooni ja suurendades kasvuvõimekust. Keskendusime kliendikogemuse parendamisele, tugevdades samal ajal oma kapitalipositsiooni. See tagab, et oleme valitsevas makromajanduslikus keskkonnas hästi ette valmistatud erinevate võimalike arengute suhtes. Balti regiooni pikaajaline väljavaade on tugev ja vaatame järgnevat perioodi kindlustundega,“ lisas Luminori tegevjuht.