„Mulluste erakordselt kõrgete elektrihindadega võrreldes on toimunud elektriturul hindade stabiliseerumine uutel tasemetel. Nord Pooli hinnapiirkonna päevasiste elektrihindade kõikumine on aga jätkuvalt suur,“ ütles Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmas.

Enefit Green grupi 2023. aasta III kvartali äritulud langesid 26% ja ärikulud kasvasid 4% võrreldes eelmise aasta sama ajaga, mille tulemusena EBITDA langes 51% võrra 15,9 mln euro tasemele. Kvartali puhaskasum kahanes 17,9 mln euro võrra 5,0 mln euroni. Kasum aktsia kohta langes mulluse 0,09 euro pealt 0,02 euroni.

Puhaskasumi langus on tingitud nii madalamatest elektrihindadest kui ka suurematest elektriportfelli balansseerimiseks tehtavatest elektriostu kuludest, märgib ettevõte.

Aastatagusega võrreldes tootis Enefit Green 37% rohkem elektrit. „Seda aitasid saavutada eeskätt uued ehituses ja juba kasutusele võetud tuule- ja päikesepargid. Ehituses tuuleparkidest alustas elektri tootmist Tolpanvaara tuulepark (72 MW) Põhja-Soomes. Pärast neljakuulist seisakut sai taaskäivitatud septembrist Akmene tuulepargis (75 MW) Leedus 11 tuulikut 14-st,“ märkis Kärmas.

Kasvanud tootmistulemustele vaatamata jäi elektritoodang Kärmase sõnul varem plaanitust siiski väiksemaks. Peamiseks põhjuseks oli puuduolev Akmene tuulepargi toodang, kuid oluline mõju oli juhi sõnul ka töökindluse-alastel väljakutsetel. Elektrihinna langus ja oodatust madalam elektritoodang mõjutasid kokkuvõttes kolmanda kvartali majandustulemusi, kuna põhjustasid oodatust suuremaid elektriportfelli tasakaalustamiseks tehtavaid ostusid täitmaks pikaajaliste elektrimüügilepingutega võetud kohustusi.

„Sesoonsusest tulenevalt on aasta viimane kvartal Enefit Greeni jaoks väga tähtis ja meie peamiseks eesmärgiks on tootmisvarade kõrge töökindluse hoidmine, et saavutada kõrged toodangutulemused. Jätkame tööd lühi- ja pikaajalise arendusportfelliga ning hoiame fookuses hübriidlahendusi. Uute investeerimisotsuste tegemisel on meie eesmärgiks lubatud kapitalitootluse tagamine,“ lisas Kärmas.

Kvartali olulisemad sündmused:

  • Akmene tuulepargi taaskäivitamine

  • Uus 12-aastane 180 mln euro mahus investeerimislaen EIB-lt

  • Nurgakivi Sopi-Tootsi taastuvenergia tootmisalale (255MW tuule- ja 74MW päikesepark)

  • Esimesed tuulikud alustasid tootmist Tolpanvaara 72MW tuulepargis Soomes

  • Lääne-Nigula tuuleenergeetika eriplaneeringu esimese etapi heakskiitmine

Investeeringud aastaga suurenesid

Grupi investeeringud olid 2023. aasta III kvartalis 87,3 mln eurot, mida on 7,5 mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 85,6 mln euroni. Sellest 79,0 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 45,4 mln eurot investeeriti Kelme tuuleparki, 18,9 mln eurot Sopi-Tootsi tuuleparki ja 14,8 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Päikeseparkide arendustest investeeriti kõige rohkem Sopi päikesepargi ehitusetappi 1,9 mln eurot.

Jätkuva investeerimistegevuse rahastamiseks võttis Enefit Green III kvartali jooksul kasutusse 60 mln eurot NIB investeerimislaenust lõpptähtajaga aastal 2035 ning sõlmis ühe täiendava 12 aastase tähtajaga investeerimislaenu lepingu Euroopa Investeerimispangaga (EIB) summas 180 mln eurot. III kvartali lõpu seisuga oli grupi intressikandvate kohustuste maht korrigeeritud soetusmaksumuses 411,3 mln eurot (279,6 mln eurot 31. detsembril 2022). Sellest moodustasid enamuse pangalaenud summas 407,0 mln eurot.

Keskmine välja võetud pangalaenude intressimäär 30. septembri 2023 seisuga oli 3,80% (31. detsember 2022 2,60%). Intressirisk oli kvartali lõpu seisuga fikseeritud vastavate laenude tähtajani umbes 39% ulatuses välja võetud laenude mahust.

Alates 2023. aasta algusest on Enefit Greeni aktsia langenud ligi 16% ja maksab 3,716 eurot.

02.11.23 Parandatud faktiviga pealkirjas.